Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nieprzytomny pacjent a prawo do udzielenia informacji na temat jego stanu zdrowia

19,00 

Stanowisko opisuje tryb poprawnego postępowania w sytuacji, kiedy do jednostki trafia nieprzytomny Pacjent i nie ma możliwości odebrania od niego oświadczeń dotyczacych upoważnienia do udzielania informacji na jego temat, czy zgód na dostęp do jego dokumentacji medycznej.Stanowisko zawiera Kartę Czynności pozwalającą na zarządzanie przez IOD procesem i późniejsza weryfikację tego, jak / czy zalecenia zostały wdrożone.

Stanowiska IOD

Opis

Nieprzytomny pacjent a prawo do udzielenia informacji na temat jego stanu zdrowia

Nieprzytomny pacjent to sytuacja, w której personel jednostki medycznej niestety znajduje się bardzo często. Z tego względu posiadanie wiedzy na temat procedur obowiązujących, w takich sytuacjach to podstawa. Zachowanie personelu powinno być nacechowane troską o poszanowanie praw pacjenta, oraz troską o jego stan zdrowia. Należy mieć na względzie bowiem to, iż osoby pytające o stan zdrowia nieprzytomnego pacjenta, mogą mieć informacje istotne z punktu widzenia medycznego dla pacjenta.