Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wystąpienie IOD w sprawie sprawdzenia byłego procesora

119,00 

Wystąpienie IOD w sprawie sprawdzenia byłego procesora

Zdarzenie prowadzące do naruszenia ochrony danych osobowych może mieć także swoje źródło po stronie procesora, czyli podmiotu przetwarzającemu, któremu ADO powierzył realizację w jego imieniu określonych czynności przetwarzania danych. Przygotowaliśmy materiały pomocnicze zawierające m.in. wystąpienia i listy kontrolne, pozwalające na weryfikację realizacji i poprawności realizacji obowiązków przez obie strony umowy powierzenia przetwarzania danych.

Pakiet dokumentów zawiera

  • Wystąpienie IOD do ADO z wnioskiem o dokonanie weryfikacji zawartych / rozwiązywanych umów powierzenia
  • Wzór ewidencji umów powierzenia przetwarzania danych
  • Lista sprawdzająca poprawność realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów powierzenia przetwarzania

 

Opis

Wystąpienie IOD w sprawie sprawdzenia byłego procesora