Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku – w swoim Komunikacie MEiN przypomina o tym, iż od 08 września 2021r. obowiązuje nowy wzór dokumentu.

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku ...

Karta informacyjna zawiera:
  • informacje dotyczące wypoczynku,
  • informacje dotyczące uczestnika wypoczynku,
  • decyzję organizatora wypoczynku o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w wypoczynku;
  • potwierdzenie przez kierownika wypoczynku pobytu uczestnika w miejscu wypoczynku w określonym terminie albo informację o skróceniu pobytu;
  • informację kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie trwania wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie;
  • informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika wypoczynku.

Informacje przekazywane do organizatora ...

Rodzice uczestnika albo pełnoletni uczestnik wypoczynku podają w karcie kwalifikacyjnej informacje, dotyczące uczestnika wypoczynku, a następnie przekazują ją organizatorowi wypoczynku.

Stary, nowy wzór karty kwalifikacyjnej ...

Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, określa Załączniku nr 6  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z  2016r., poz. 452 ze zm.). Treść Załącznika nr 6 ww. Rozporządzenia zmieniona została za sprawą Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. (Dz.U. z 2021r., 1548). Konieczność dokonania nowelizacji przepisów wynikała z dostosowania przepisów do obowiązującego stanu prawnego w związku z uchyleniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Nowy wzór karty obowiązuje od 08 września 2021r.

Materiały źródłowe

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [Link aktywny: 04.02.2022r., godz.: 11:00]

Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. (Dz.U. z 2021r., poz 1548). [Link aktywny: 04.02.2022r., godz.: 11:00]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. (Dz.U. z 2016 r., poz 452). [Link aktywny: 04.02.2022r., godz.: 11:00]