Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Informacje dla dyrektórw przychodni

Informacje dla dyrektorów przychodni i innych PWDL.

Informacje dla dyrektorów przychodni oraz kadry zarządzającej podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Cenne uwagi, trafne spostrzeżenia, wybrane newsy oraz szereg informacji przydatnych w zarządzaniu.

Tylko wybrane informacje.

Nasz zespół czuwa nad tym, aby przekazywać tylko wybrane i cenne informacje. Dzieki temu nasi czytelnicy mogą zaoszczędzić sój cenny czas i skupić się na bieżacej swojej działalności bedąc na bieżąco z informacjami dla nich istotnymi.

Poruszać będziemy tematy z kręgu zagadnień:

Rozliczenia z NFZ.

Brak wystarczającej wiedzy, bądź nieumiejętność w posługiwaniu się narzędziami do weryfikowania błędów, często skutkuje realnymi stratami po stronie jednostki medycznej. Żaden z dyrektorów nie może pozwolić sobie na tego rodzaju straty. Z tego względu nasi eksperci udzielać będą praktycznych cennych informacji, które będzie można wykorzystywać w procesie dokonywania rozliczeń z NFZ, tak aby uniknąć strat finansowych.

Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej.

Problem poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej to zagadnienie, które występuje w wielu podmiotach medycznych. Dodatkowo powagi dodaje fakt, iż zmiany, jakie wywołuje proces informatyzacji służby zdrowia mocno komplikują zarządzanie tym odcinkiem działalności jednostek.

IT w medycynie - bieżące zagadnienia.

Nasi konsultanci rozwiązując bieżące problemy związane z IT w medycynie dzielić będą się z Państwem cennymi informacjami. Informacjami dotyczącymi obszaru informatycznego, w jakim funkcjonują zarządzane przez Państwa jednostki medyczne.

Problemy natury pracowniczej.

Z uwagi na fakt, iż to personel tworzy atmosferę pracy w jednostce, skupiać będziemy się także na informacjach dotyczących tej dziedziny funkcjonowania przychodni, jednostek medycznych.

RODO w medycynie.

Informacje dla dyrektorów przychodni kierować będziemy także na obszar ochrony danych w tym danych medycznych, albowiem braki i niedociągnięcia w tym zakresie mogą wiele kosztować jednostkę.