Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Komunikat MEN w sprawie zaszczepionych uczniów

Komunikat MEN w sprawie zaszczepionych uczniów w sprawie ich udziału w stacjonarnych zajęciach edukacyjnych. Proste to RODO.

Komunikat MEN w sprawie zaszczepionych uczniów

Komunikat MEN w sprawie zaszczepionych uczniów. Dnia 10 września 202r., MEN na swoich stronach opublikował Komunikat w sprawie udziału uczniów zaszczepionych w stacjonarnych zajęciach edukacyjnych

Dowiedz się więcej