Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ewidencjusz – program do prowadzenia ewidencji udostępnionej dokumentacji medycznej.

Ewidencjusz pozwoli odzyskać pieniądze za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta1[dalej UoPPiRP] cyt.: „(…) pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych (…)”, co oznacza, iż prawem pacjenta jest żądanie realizacji przysługującego mu prawa dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, wystosowane względem podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Sprawdź czy prawidłowo wykonujesz swoje obowiązki związane z ewidencją udostępniania dokumentacji medycznej.

Ewidencja powinna zawierać niżej wymienione dane.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 UoPPiRP cyt.: „(…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:

  1. imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
  2. sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
  3. zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
  4. imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;
  5. imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
  6. datę udostępnienia dokumentacji medycznej (…)”

Przedsprzedaż to gwarancja promocyjnej oferty cenowej.

Skorzystaj już teraz i zamów oprogramowanie do prowadzenia ewidencji udostępnionej dokumentacji medycznej w atrakcyjnej promocyjnej cenie.

Zamów telefonicznie zyskaj 400,00 zł w przedsprzedaży

tel. 694 494 240

ilość zgłoszonych zamówień "Ewidencjusz"
Ilość zamówień 19%

Uwaga w przedsprzedaży cena licencji oprogramowania wynosi tylko: 499,00 zł na jedno stanowisko.

Ilość licencji przeznaczonych do przedsprzedaży jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłat. Przewidywany termin dostarczenia oprogramowania II połowa września br. Oprogramowanie dostarczone zostanie z instrukcją obsługi do samodzielnej instalacji.  

Podstawowe funkcje programu Ewidencjusz:

Prosta obsługa

Cechą programu jest jego banalnie prosta obsługa, intuicyjna, zarówno przy jego instalacji jak i przy obsłudze. Program nie wymaga przeszkolenia personelu z uwagi na swój graficzny interfejs.

Możliwość wydruków

Program Ewidencjusz daje możliwość drukowania poszczególnych elementów jego bazy czy to zestawień wnoisków, bądź samych wniosków czy to kompletnej ewidencji zgodnie z art. 27 ust. 4 UoPPiRP.

Ewidencja opłat

Program monitoruje na bieżąco każdy złożony wniosek oraz informuje użytkownika o możliwości naliczenia opłąty jak również podaje jej wysokość, co znacząco ułatwia zarządzanie wnioskami.

Czytaj więcej o obowiązku prowadzenia ewidencji (wykazu) udostępnionej dokumentacji medycznej w jednostkach medycznych.

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek. Copyright by © D.Spałek. Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami. Proste to RODO.