Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Bez skierowania do PZK przy Centrum Zdrowia Psychicznego

Bez skierowania do PZK przy Centrum Zdrowia Psychicznego

Bez skierowania do PZK przy Centrum Zdrowia Psychicznego

Bez skierowania do PZK przy Centrum Zdrowia Psychicznego – zgodnie z treścią projektu opublikowanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (MZ 1602) planowane są istotne zmiany, jakie dotyczyć będą świadczeniodawców realizujących program pilotażowy CZP.

Dowiedz się więcej