Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Oświadczenie personelu dotyczące szczepień COVID-19

79,00 

Oświadczenie personelu dotyczące szczepień COVID-19

W związku z faktem, iż opublikowany został Komunikat na stronach Ministerstwa Zdrowia, dnia 21 lutego 2022r., pn.: „Obowiązek szczepień służb medycznych”, publikujemy wzór oświadczenia pracowników objętych obowiązkowym szczepieniem przeciwko COVID-19. Wzór, którym może posłużyć się taki pracodawca zatrudniający personel objęty obowiązkowymi szczepieniami przeciwko COVID-19.

Decyzję autonomicznie podejmuje każdy PWDL

Jednocześnie informujemy, iż wzór ten ma jedynie charakter pomocniczy i decyzję o tym, czy pracodawca, jako administrator przetwarzał będzie dane swoich pracowników / kontrahentów dotyczące stanu zdrowia w tym zakresie, każdy z nich musi podjąć indywidualnie.

Opis

Oświadczenie personelu dotyczące szczepień COVID-19

Oświadczenie personelu dotyczące szczepień COVID-19 to wzór dokumentu, za pomocą, którego pracodawcy zatrudniający personel podlegający obowiązkowym szczepieniom przeciwko COVID-19, pozyskują oświadczenia związane z tym zagadnieniem. Wzór oświadczenia dotyczący szczepień przeciwko COVID-19 dla personelu podmiotów medycznych opracowano w związku z opublikowaniem dnia 21 lutego 2022r., na stronach Ministerstwa Zdrowia stosownego Komunikatu pn.: „Obowiązek szczepienia służb medycznych”.

Stanowisko MZ

„(…)Obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 przez osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego oraz osoby zatrudnione i osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Kodeks pracy upoważnia pracodawcę do żądania złożenia przez pracownika oświadczenia o realizacji obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19. Brak poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 może uzasadniać wprowadzenie przez pracodawcę zmian w organizacji pracy pracownika, który nie poddał się takiemu szczepieniu. Brak poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 może uzasadniać rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem, który nie poddał się takiemu szczepieniu. Działania podejmowane przez pracodawcę w związku z brakiem realizacji przez jego pracowników obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 winny być realizowane w taki sposób, by pozostawały w zgodności z zasadą równego traktowania pracowników.(…)”.

Pełna treść Stanowiska Ministerstwa Zdrowia wraz z uzasadnieniem

Pełną treść Stanowiska MZ, w oparciu o które przygotowany został wzór oświadczenia „Oświadczenie personelu dotyczące szczepień COVID-19” znajdą Państwo na stronach internetowych gov.pl [Komunikat MZ z 21.02.2022r.]

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oświadczenie personelu dotyczące szczepień COVID-19”