Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Głośny wyciek danych z laboratorium – kto ma obowiązek zawiadomić UODO

Wyciek danych z laboratorium kto powinien zawiadomić uodo

Głośny wyciek danych z laboratorium - kto ma obowiązek zawiadomić UODO

Głośny wyciek danych z laboratorium – kto ma obowiązek zawiadomić UODO i podmioty danych, jakich zdarzenie dotyczy – to jedno z pytań, jakie pojawia się w dyskusjach dotyczących zdarzenia, o jakim poinformował portal zaufanatrzeciastrona.pl o czym pisaliśmy w naszym krótkim wprowadzeniu „Wyciek wyników badań – naruszenie ochrony danych osobowych

Dowiedz się więcej

Czy z laboratorium należy zawrzeć umowę powierzenia?

Czy z laboratorium należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych ?

Czy z laboratorium należy zawrzeć umowę powierzenia?

Czy z laboratorium należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych? Poniżej przytaczamy obszerną część Stanowiska UODO, który wypowiedział się w przedmiocie sprawy zawierania umów powierzenia z zewnętrznymi laboratoriami przez podmioty medyczne zlecające przeprowadzanie badań diagnistycznych. [https://archiwum.uodo.gov.pl/pl/225/1552 /] Za punkt wyjścia do dalszych rozważań uczynić należy przypomnienie sobie definicji, jakie określone zostały na gruncie Rozporządzenia RODO, definicji którymi sprawne posługiwanie się da możliwość udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie.

  • Zgodnie z art. 4 pkt 7 RODOadministrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
  • Zgodnie z art. 4 pkt 8 RODOpodmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Dowiedz się więcej