Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zgłoszenie naruszenia do UODO zgubiony pendrive

399,00 

Zgłoszenie naruszenia do UODO zgubiony pendrive

Jeśli znalazłeś się, w sytuacji, kiedy na skutek błędu ludzkiego, kradzieży, zdarzenia losowego, doszło do zgubienia przenośnej pamięci np. pendrive albo dysku twardego, albo pamięci danych, jako administrator danych osobowych zobowiązany jesteś do wykonania określonych czynności. W naszym poradniku na konkretnym przykładzie opisujemy krok po kroku, jak wyglądał proces analizowania zajścia, jakie informacje trzeba było pozyskać, aby mieć możliwość podjęcia określonych działań naprawczych. Pokazujemy, także  jakich ustaleń dokonywano na poszczególnych etapach. Przedstawiamy również treść wzoru zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych, jakie sporządzone zostało w związku z zagubieniem przenośnej pamięci pendrive przez pracownika. Otrzymasz także zawiadomienie skierowane do podmiotów danych, których dane znalazły się na pandrive, jaki zagubiono, jakie przygotowaliśmy w związku z wystąpieniem naruszenia ochrony danych osobowych.

Wiemy, że masz mało czasu …

Dlatego materiał, jaki otrzymasz ma na celu pomóc Ci w ocenie sytuacji i ewentualnym przygotowaniu zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do UODO oraz w przygotowaniu zawiadomienia do podmiotów danych. Postawiliśmy na praktyczną stronę i ograniczamy analizy do niezbędnego minimum. Celem jest pomóc Ci w sytuacji, w jakiej się znalazłeś.

Materiały, jakie otrzymasz …

  • Listę pytań na które powinieneś uzyskać odpowiedź analizując swój przypadek.
  • Omówienie, konkretnej sytuacji związanej z zagubieniem niezaszyfrowanego pendrive przez pracownika, gdzie krok po kroku pokazujemy co robiliśmy, jakie działania podejmowaliśmy.
  • Wzór zgłoszenia do UODO, jakie przygotowane zostało w omawianym stanie faktycznym.
  • Wzór zawiadomienia do podmiotów danych, których dane znalazły się na zagubionym pendrive.
  • Wzór zapisu, jaki został ujęty w rejestrze naruszeń, wewnętrznym.

Dla kogo jest nasze opracowanie …

Jeśli znalazłeś się w sytuacji, kiedy doszło do utraty danych na skutek zagubienia pendrive, opracowany przez nas materiał pozwoli Ci na zrozumienie tego, z jakim zdarzeniem masz do czynienia oraz podjęcie konkretnych kroków. Dzięki lekturze oraz wzorcowym materiałom, będziesz mógł samodzielnie opracować zgłoszenie naruszenia ochrony danych do UODO oraz treść zawiadomienia do podmiotów danych, których dotyczy naruszenie.

Opis

Zgłoszenie naruszenia do UODO zgubiony pendrive