Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zgłoszenie naruszenia do UODO błędnie wydana dokumentacja medyczna

399,00 

Zgłoszenie naruszenia do UODO błędnie wydana dokumentacja medyczna

Jeśli znalazłeś się, w sytuacji, kiedy na skutek błędu personel wydał dokumentacje medyczną pacjenta, np. wyniki badań, kserokopię historii zdrowia, jako administrator danych osobowych zobowiązany jesteś do wykonania określonych czynności. W naszym poradniku na konkretnym przykładzie opisujemy krok po kroku, jak wyglądał proces analizowania zajścia, jakie informacje trzeba było pozyskać, aby mieć możliwość podjęcia określonych działań. Pokazujemy, jakich ustaleń dokonywano na poszczególnych etapach. Przedstawiamy także treść zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych, jakie sporządzone zostało w związku z błędnie wydaną dokumentacją. Pokazujemy także, jakie zawiadomienie do podmiotu danych, którego dane ujawniono, zostało przygotowane.

Wiemy, że masz mało czasu …

Dlatego materiał, jaki otrzymasz ma na celu pomóc Ci w ocenie sytuacji i ewentualnym przygotowaniu zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do UODO oraz w przygotowaniu zawiadomienia do podmiotu danych. Postawiliśmy na praktyczną stronę i ograniczamy analizy do niezbędnego minimum. Celem jest pomóc Ci w sytuacji, w jakiej się znalazłeś.

Materiały, jakie otrzymasz …

  • Listę pytań na które powinieneś uzyskać odpowiedź analizując swój przypadek.
  • Omówienie, konkretnej sytuacji związanej z udostępnieniem dokumentacji medycznej osobie nieuprawnionej, gdzie krok po kroku pokazujemy co robiliśmy, jakie działania podejmowaliśmy.
  • Wzór zgłoszenia do UODO, jakie przygotowane zostało w omawianym stanie faktycznym.
  • Wzór zawiadomienia do podmiotu danych, którego dane ujawniono w związku z błędnie wydaną dokumentacją medyczną.
  • Wzór zapisu, jaki został ujęty w rejestrze naruszeń, wewnętrznym.

Dla kogo jest nasze opracowanie …

Jeśli znalazłeś się w sytuacji, kiedy doszło do wydania dokumentacji medycznej nieuprawnionej osobie, opracowany przez nas materiał pozwoli Ci na zrozumienie tego, z jakim zdarzeniem masz do czynienia oraz podjęcie konkretnych kroków. Dzięki lekturze oraz wzorcowym materiałom, będziesz mógł samodzielnie opracować zgłoszenie naruszenia ochrony danych do UODO oraz treść zawiadomienia do podmiotu danych, którego dane ujawniono.

Opis

Zgłoszenie naruszenia do UODO błędnie wydana dokumentacja medyczna

Zgłoszenie naruszenia do UODO błędnie wydana dokumentacja medyczna – udostępnianie dokumentacji medycznej to jeden z wielu procesów obarczonych wysoki ryzykiem występowania zdarzeń, które prowadzą do naruszenia ochrony danych osobowych. Proces udostępniania dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym powinien być procesem, jaki realizowany jest według określonego schematu Schematu, który zawiera w sobie elementy mające służyć ochronie praw i wolności pacjentów. Jeśli czytasz niniejszy tekst zapewne masz tego świadomość, do jakich sytuacji może doprowadzić błędnie wydanie dokumentacji medycznej. Z tego też względu przygotowaliśmy omówienie konkretnej sytuacji, w której może potencjalnie naleźć się każdy administrator danych osobowych, każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą. Materiał powstał po to, abyś i Ty mógł przeprowadzić analizę swojego przypadku i podjąć decyzję co do dalszych kroków. Materiał ma także pomóc Ci w przygotowaniu własnego zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do UODO oraz zawiadomienia do podmiotu danych, którego dane zostały ujawnione osobie nieuprawnionej, na skutek wydania dokumentacji medycznej oosobie nieuprawionej. 

Co zrobić, kiedy błędnie wydano dokumentację medyczną pacjenta

Co zrobić w sytuacji, kiedy doszło do błędnego wydania dokumentacji medycznej pacjenta nieuprawnionej osobie? Otóż, jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, abyś miał szansę zachować się w sposób prawidłowy, to musisz dokładnie przeanalizować zdarzenie, jakie wystąpiło. Jeśli dokonasz błędnych ustaleń, albo nieprecyzyjnych i niekompletnych, Twoje działania, jakie podejmiesz na ich podstawie, mogą okazać się nieprawidłowe.  Chce, abyś także zapamiętał, jeszcze jedną ważną rzecz, nie ograniczaj się tylko do tego, co sam wiesz na temat analizowanego zdarzenia. Posiłkuj się wszelkimi możliwymi narzędziami, sposobami, osobami w organizacji. Tylko w ten sposób dokonasz rzetelnych i precyzyjnych ustaleń wszystkich możliwych elementów zdarzenia. Dopiero wtedy, kiedy ustalisz bez cienia wątpliwości, na czym polegało zdarzenie, jakie były jego okoliczności, przystąp do jego analizy, pod kątem obowiązków na gruncie RODO. Musisz dokonać analizy, czy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Musisz ocenić, czy należy zrealizować obowiązek dokonania zgłoszenia naruszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz pod kątem przekazania zawiadomienia do podmiotu danych, którego dotyczy zdarzenie. Zapamiętaj, jeśli ustalenia będą nieprawidłowe, dokonane pochopnie, albo nie będą one znajdowały oparcia w stanie  faktycznym, i jeśli przejdziesz do dalszych kroków, może okazać się, że całą pracę będziesz musiał  wykonać od początku.