Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Promocja!

Plan Ciągłości Działania

399,00  299,00 

Plan Ciągłości Działania dla jednostek medycznych

Ze względu na powinność istnienia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych przez Jednostkę, zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego oraz obowiązek regularnego testowania, mierzenia jak i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania, jak również ze względy na obowiązek podmiotu zapewnienia odpowiednich warunków zabezpieczających dokumentację medyczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki – wprowadza się Plan Ciągłości Działania (PCD), a w nim określa Krytyczne Procesy (KP) których niedostępność albo obniżenie stopnia poprawności, skutkować może powstaniem ryzyka w zakresie realizacji celów Jednostki.

Narzędzie pozwalające na zarządzanie procesami krytycznymi

PCD określa także Właścicieli Krytycznych Procesów (WKP) tj. osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację PCD, oraz procedur związanych z analizowaniem i testowaniem KP. Daje także możliwość określenia i wprowadzenia określonych zasad działania.

Dokumentacja zawiera:

  • Kartę Ciągłości Działania – zestawienie informacji pozwalających na identyfikację, czy mamy do czynienia z procesem krytycznym, wymagającym uruchomienia procedur z planu ciągłości działania, oraz informacje pozwalające na przeciwdziałanie konkretnym zdarzeniom krytycznym.
  • Harmonogram Testowania Planu Ciągłości Działania
  • Plan Ciągłości Działania – przykładowy dla określonych Krytycznych Procesów w PWDL
  • Ankiety – dot zabezpieczeń
  • Ankiety – dot. zdolności jednostki do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej w tym EDM

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Plan Ciągłości Działania”