Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ostrzeżenie o możliwych atakach DDoS

Ostrzeżenie o możliwych atakach DDoS

Ostrzeżenie o możliwych atakach DDoS – jak poinformowali nas nasi czytelnicy, Centrum e-Zdrowia przekazał komunikat z ostrzeżeniem o możliwości wystąpienia ataków typu DDoS na kluczowe usługi sektora ochrony zdrowia. Zwróciliśmy się do CeZ z prośbą o rozszerzenie informacji. Tymczasem poniżej oryginalna treść Komunikatu CeZ.

Rekomendujemy:

  • wzmożenie czujności w zakresie dostępności systemów i usług w sieci Internet;
  • przygotowanie się do ograniczenia ruchu do obszaru RP w przypadku eskalacji zagrożenia;
  • sprawdzenie zdolności zapewnienia ciągłości działania usług elektronicznych, systemów oraz sieci teleinformatycznych w przypadku wystąpienia ataków DDoS;
  • sprawdzenie zdolności zapewnienia środków mitygacyjnych w postaci rozwiązań ochrony przed atakami typu DDoS w warstwie aplikacyjnej oraz sieciowej;
  • sprawdzenie zdolności Państwa dostawców telekomunikacyjnych do identyfikacji oraz izolacji ruchu DDoS, w tym czasu potrzebnego na przywrócenia dostępności infrastruktury dla Państwa usługi;
  • w przypadku ataku należy być gotowym na uruchomienie statycznej strony w celu zapewnienia dostępności podstawowych informacji;
  • stosowanie procedury uwzględniającej utrzymywanie stałego kanału komunikacji z dostawcą telekomunikacyjnym, czy też dostawcą usług elektronicznych w celu niezwłocznego podejmowania działań obrony przed atakami typu DDoS, w szczególności informowania na bieżąco o dostępności łącza, usługi jak również zdolności do wprowadzenia izolacji ruchu;
Z poważaniem,

Centrum e-Zdrowia
Departament Bezpieczeństwa