Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

ISAP ma problem z wyszukiwarką

ISAP ma problem z wyszukiwarką.

ISAP ma problem z wyszukiwarką, od pewnego czasu nie da się otworzyć zasobów, do których linki pokazywane są w wynikach wyszukiwania, przez wyszukiwarkę. Jest to mocno uciążliwe, albowiem wielu z Was zapewne w ten sposób korzysta z zasobów Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Co znajduje się w ISAP.

Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (Dz.U. 2017 poz. 1523), w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji. Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu, ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Jak korzystać z bazy ISAP.

  • Można skorzystać z wyszukiwarki umieszczonej na głównej stronie ISAP pod adresem https://isap.sejm.gov.pl
  • Ale można także posłużyć się wyszukiwarkami internetowymi i za ich pośrednictwem dotrzeć do wybranego dokumentu.

Jak rozwiązać problem błednego linkowania do dokumentów.

Tak jak wspomnieliśmy, od pewnego momentu wyniki w wyszukiwarkach pokazują błędne linki, co uniemożliwia otwarcie poszukiwanych dokumentów.

Internetowy System Aktów Prawnych jak naprawić
Zmień adres prawo na isap