Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

SMS od lekarza

SMS od lekarza

SMS od lekarza, z przychodni. Otrzymywanie takich wiadomości, jeśli trafiają do ich adresatów, zapewne jest wielkim ułatwieniem. Zapewne jest przyspieszeniem procesu wymiany informacji. Zastanowić jednak należy się nad tym, czy aby wszystkie warianty wymiany tą drogą danych są bezpieczne i tak na prawdę są akceptowane przez pacjentów. Najprościej sytuację przedstawić na przykładzie zaczerpniętym z życia.

Prawdziwa treść wiadomości, jaką otrzymał nasz czytelnik.

SMS od lekarza i jego treść

Co poszło nie tak.

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że nasz Czytelnik, nigdy nie był, nie jest Pacjentem podmiotu medycznego, który został wymieniony w treści SMS. Dodatkowo, jak informuje czytelnik on sam nie korzystał z usług ww. poradni w ostatnim czasie, nie mniej jednak zdecydował się na korespondencję z nami, z uwagi na fakt, iż wiadomość SMS otrzymał w chwili, kiedy z poradni o ww. specjalizacji korzystała osoba mu bliska. Wzbudziło to w nim ogromne zaniepokojenie tym, iż to on otrzymał wiadomość SMS, a nie osoba bliska, jak również szereg pytań o to, dlaczego w ww. podmiocie korzysta ta osoba bliska a nie w miejscu jej zamieszkania.

Próba kontaktu z IOD podmiotu wskazanego w SMS.

Po otrzymaniu takiej informacji podjęliśmy próbę kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych podmiotu wskazanego w ww. wiadomości SMS. Wskazaliśmy numer telefonu, z jakiego nadana została wiadomość SMS. IOD wskazał, iż taki numer telefonu nie jest wykorzystywany przez jednostkę medyczną.

SMS premium.

Kontaktując się z operatorem telefonii komórkowej, ustaliliśmy, iż numer nadawcy SMS nie jest numerem z puli SMS premium. Do tej pory temat mocno elektryzował klientów będących abonentami, którzy skusili się na korzystanie z takich płatnych usług. Na szczęście funkcjonują już obostrzenia w zakresie posługiwania się tymi rozwiązaniami. Wciąż jednak pozostaje otwara sprawa oczekiwanej przez nadawcę korespondencji reakcji na SMS.

Dlaczego więc SMS został dostarczony naszemu Czytelnikowi.

To pytanie na tym etapie pozostaje bez odpowiedzi. Nie ulega jednak wątpliwości, że ADO korzystający z tego rodzju rozwiązań muszą mieć świadomość powagi wdrożenia takich funkcjonalności.

Do czego wykorzystywane są SMS w jednostkach medycznych.

Należy wskazać, że korespondencja SMS w jednostkach medycznych, jest coraz chętniej wykorzystywana przez te podmioty, ale także przez pacjentów.

  • Przesyłanie wiadomości o odwołaniu wizyty.
  • Informowanie o nadchodzacym terminie wizyty.
  • Informowanie o wystawieniu e-ZLA.
  • Przekazywanie kodów e-Recept.

Uwaga redakcyjna – nie chodzi nam o wysyłanie SMS do Internetowego Konta Pacjenta. Tutaj temat wygląda zupełnie inaczej.

Należy sobie uświadomić pewne fakty.

Korzystając z dobrodziejstwa, jakie daje nam szybka forma komunikacji SMS, uświadomić musimy sobie to, iż:

  • Przy wprowadzaniu do systemu numeru telefonu pacjenta, może on podyktować nam błędne dane, świadomie, bądź nieświadomie, tak na prawdę nie mamy możliwości ich weryfikacji.
  • Błąd w odnotowaniu numeru może także wynikać z nieprawidłowego działania personelu medycznego, w natłoku pracy może okazać się iż pracownik wprowadzi błędną cyfrę numeru.
  • Numer telefonu pacjenta może ulec zmianie w najbliższym czasie. Numery nie wygasają mogą przechodzić na kolejnych abonentów.
  • Po zmianie abonenta numer może przejść na inną osobę i być przez nią wykorzystywany w dalszym ciągu.
  • Pacjent może nie życzyć sobie, aby od pewnego momentu dalej dostarczać mu wiadomości SMS.

Informacje zawarte w SMS.

Nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, iż w sytuacji kiedy nie dysponujemy narzędziami weryfikującymi poprawność adresatów w trybie stałym (a nie dysponujemy) treść informacji SMS powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum. Oznacza to, iż w żaden sposób nie powinny one zawierać danych osobowych pacjentów, jak również nie powinny one dawać możliwości do ich zidentyfikowania.

Ciąg dalszy nastąpił ...

Nie minęło więcej niż dwa dni, a ten sam z nazwy nadawca, jednak z innego numeru telefonu, ponownie skierował do naszego czytelnika korespondencję SMS. Tym razem podnosząc poprzeczkę, wskazując, iż wystawiono e-Receptę na jego rzecz. Co więcej, nawet nadawca zawarł ciąg znaków numerycznych – sugerując, iż jest to kod recepty, która potencjalnie można zrealizować.

SMS z przychodni