Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zasada ograniczenia celu – Komentarz dr J.Rzymowski – art. 5 ust. 1

Zasada ograniczenia celu

Zasady ograniczenia celu. Przetwarzanie danych osobowych zgodne z zasadą ograniczenia celu, to przetwarzanie w taki sposób, że: ADO przetwarza dane w celach określonych odpowiednio w RCPD, oraz na gruncie art. 13 RODO lub 14 RODO lub 15 RODO. Po wygaśnięciu wskazanych wyżej celów, ADO może, nie naruszając zasady ograniczenia celu, przetwarzać dane osobowe przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Zasada

Dane osobowe muszą być: (…) b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);

art. 5 ust. 1 lit b) Rozporządzenie RODO - komentarz

Przetwarzanie danych osobowych zgodne z zasadą ograniczenia celu, to przetwarzanie w taki sposób, że: ADO przetwarza dane w celach określonych odpowiednio w RCPD, oraz na gruncie art. 13 RODO lub 14 RODO lub 15 RODO. Po wygaśnięciu wskazanych wyżej celów, ADO może, nie naruszając zasady ograniczenia celu, przetwarzać dane osobowe przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

ADO ma obowiązek przetwarzać dane osobowe wyłącznie w konkretnych celach. Z uwagi na nazwę zasady („(…) ograniczenia (…)”), można uznać, że ADO ma obowiązek ograniczać przetwarzanie danych do przetwarzania w konkretnych celach. ADO ma obowiązek ograniczać przetwarzanie danych do przetwarzania w wyraźnych celach. Nie sposób wskazać na gruncie języka prawnego, różnicy miedzy celami przetwarzania, które są konkretne i celami przetwarzania, które są wyraźne. Jednocześnie ADO ma obowiązek zadbać o to by przetwarzanie realizowało oba te warunki. Na ADO spoczywa obowiązek dalszego przetwarzania zebranych danych osobowych, jedynie w sposób zgodny z celami, w których te dane osobowe zostały przez ADO zebrane. Cele przetwarzania wymienione są w art. 13 ust. 1 lit. c RODO, wśród innych informacji, w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. Czytaj więcej…

Artykuł do pobrania bezpłatnie

art. 5 ust. 1 - Komentarza RODO - zasada ograniczenia celu

Autor:Jakub Rzymowski z Konacelarii Adwokacjej Eurokancelaria prof. M. Królikwskiej-Olczak
Rodzaj publikacji: Komentarz RODO
Dostępność: Publikacja bezpłatna
Prawa autorskie: Copyright by J.Rzymowski