Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Test równowagi prawnie uzasadnionego interesu ADO

Test badania równowagi prawnie uzasadnionego interesu

Test równowagi prawnie uzasadnionego interesu ADO

Test równowagi prawie uzasadnionego interesu ADO. Jego wykonanie stanowi obowiązek ADO w sytuacji, w której zamierza on przetwarzać dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wykonywanie testów równowagi służy także realizacji zasady rozliczalności, wynikającej z Rozporządzenia RODO.

Czytaj dalej