Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Obowiązki podmiotów medycznych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Obowiązki po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Obowiązki podmiotów medycznych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Obowiązki podmiotów medycznych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego – wybrane obowiązki, które z dniem 1 lipca br. tj. z dniem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, podmioty wykonujące działalność leczniczą, będą zobowiązane ponownie do realizacji.

Dowiedz się więcej