Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zasady odwiedzin pacjentów w szpitalach w okresie epidemii

Zasady odwiedzin pacjentów w szpitalach w okresie epidemii

W związku z faktem opracowania nowych rekomendacji przez MZ i GIS dotyczacych zasad organizacji odwiedzin pacjentów w szpitalach, przypominamy o konieczności aktualizacji dokumentacji RODO. Z uwagi na to, iż wskazana jest rejestracja osób odwiedzających pacjentów w okresie epidemii  poprzez odnotowanie ich danych oraz w związku z obowiązkiem opracowania, wdrożenia i nadzoru nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, przy uwzględnieniu tej rekomendacji należy dodatkowo uzupełnić dokumentację RODO, opracowując stosowną klauzulę informacyjną oraz opisując przetwarzanie w RCPD.

Każdy kupujący otrzymuje:

  • Klauzulę Informacyjną – za pomocą której realizowany będzie obowiązek informacynjy RODO względem podmiotów danych, których dane są przetwarzane przy organizacji odwiedzin pacjentów w szpitalu.
  • Aktualizację RCPD – gotowy zapis do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych opisujący czynność przetwarzania przy organizacji odwiedzin pacjentów w szpitalu.

Autor: mgr Dominik Spałek
Autor: mgr Magdalena Waszak

Opis

Zasady odwiedzin pacjentów w szpitalach w okresie epidemii

Zasady odwiedzin pacjentów w szpitalach w okresie epidemii to temat, który wzbudza wiele emocji – z wiadomych przyczyn. Więcej o zagadnieniu realizacji prawa pacjenta do obecności przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osoby bliskiej i prawa pacjenta do kontaktu osobistego z innymi osobami znajdziecie w naszym opracowaniu „Rekomendacje dotyczące odwiedzin w czasie epidemii„.

Decyzje kierowników ...

Treść art. 5 UoPPiRP wskazuje na fakt, iż do autonomicznej decyzji kierownika podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważnionego przez niego lekarza pozostaje decyzja o wprowadzeniu ograniczenia korzystania z praw pacjenta w określonych sytuacjach. W sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego, lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. W sytuacji prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego przesłanką warunkującą wprowadzenie ograniczenia mogą być możliwości organizacyjne podmiotu.