Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Specjalne uprawnienia biur podróży w związku z COVID-19

399,00 

Specjalne uprawnienia biur podróży w związku z COVID-19

Prowadzisz biuro podroży, jako organizator stanąłeś przed problemem masowych rezygnacji z imprez turystycznych swoich klientów a nie chcesz stracić płynności finansowej, ten materiał jest dla Ciebie.

Wyjaśniamy obowiązujące przepisy oraz podpowiadamy.

Praktyczne informacje w jaki sposób – zgodnie z prawem – starać się szukać drogi wyjścia z problemu, jakim jest obowiązek zwrot środków wpłaconych przez podróżnych, którzy odstąpili od umowy w związku z sytuacją epidemii COVID-19. Jak zadbać o pozycję swojej firmy, jako organizatora imprez turystycznych na rynku. Utrata zaufania klientów może być początkiem końca.

 

Opis

Specjalne uprawnienia biur podróży w związku z COVID-19

Specjalne uprawnienia biur podróży w związku z COVID-19. Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podróżny może bezpłatnie odstąpić od umowy o udział w wycieczce lub wczasach w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Konsument rezygnując z wycieczki może żądać wyłącznie zwrotu dokonanych wpłat i nie może ubiegać się o dodatkowe zadośćuczynienie czy odszkodowanie.

Kiedy klient może zrezygnować z wyjazdu.

Zgodnie z art. 47 ust. 4 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. Więcej o tym temacie pisaliśmy w naszym opracowaniu „Czy można rozwiązać umowę z biurem podróży z powodu koronawirusa

Konsekwencje finansowe dla biur podróży.

Bez wątpienia sytuacja, w której klient odstępuje od umowy, jest sytuacją z jaką biuro podróży musi się zmierzyć. Pamiętać bowiem należy, iż jest związane postanowieniami kontraktu, jaki został zawarty, jak również podlega powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Nie ulega wątpliwości, iż prowadzenie odpowiedzialnej i przemyślanej polityki zarządzania decyzjami, może pozwolić takiemu organizatorowi, na przetrwanie trudnej sytuacji.

Konsekwencje pochopnych decyzji organizatorów.

Pamiętać należy, iż każda nieprzemielania decyzja biura podroży, może skończyć się dramatycznymi konsekwencjami dla niego. Działanie pod wpływem presji, bądź na podstawie niesprawdzonych doniesień, może skutkować daleko idącymi konsekwencjami a w tym i odpowiedzialnością.