Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura nadawania i cofania upoważnień do przetwarzania danych

349,00 

Procedura opisująca tryb postępowania przy dawaniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych w podmiocie medycznym. Pakiet dokumentów zawiera wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wzór oświadczenia o zachowaniu poufności zarówno dla personelu upoważnionego, jak i nieupoważnionego, kartę szkolenia wstępnego oraz test sprawdzający wstępny.

Opis

Procedura nadawania i cofania upoważnień do przetwarzania danych dla podmiotu medycznego