Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Lista pytań kontrolnych NIK

69,00 

Lista pytań kontrolnych NIK

Lista pytań kontrolnych NIK, czyli zestawienie pytań przygotowanych w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Przeprowadzając kontolę wewnętrzną w oparciu o zestawienie wyników i sugerowane pytania powzwoli na dokonanie oceny stopnia poprawności wdrożenia przepisów RODO w konkretnym przypadku. Pozwoli na udzielenie sobie odpowiedzi, jak zarządzana przez nas jednostka wypadłaby najprawdopodobniej w wyniku takiej kontroli.

Sprawdź swoją jednostkę, tak jakby robił to organ kontrolny i wyciągnij wnioski.

 

Opis

Lista pytań kontrolnych NIK

Lista pytań kontrolnych NIK, czyli zestawienie pytań przygotowanych w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Lista kontrolna NIK do kontroli ochrony danych osobowych w szpitalach i pwdl.

Temat opracowania: Dokument kontrolny, sporządzony w oparciu o treść raportu z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w  jednostkach medycznych, w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Cel opracowania: Celem niniejszego opracowania jest ułatwienie procesu weryfikacji poprawności rozwiązań przyjętych w weryfikowanej jednostce, w korelacji z zakresem merytorycznym kontroli, jaką przeprowadził NIK. W oparciu o wnioski kontrolne sporządzona została lista zdarzeń, które objęty zostały kontrola przez NIK.

Osiągnięty wynik: Wyniki analizy przeprowadzonej w oparciu o przygotowany dokument powinny przede wszystkim posłużyć do opracowania zalecanych konkretnych działań naprawczych. Samo zidentyfikowanie, nazwanie nieprawidłowych praktyk jest niewystarczające, dla skuteczności stosowania niniejszej procedury.

Zastrzeżenia Proste to RODO:

Dokument niniejszy w zakresie tematyki bazuje na opracowaniu i zakresie kontroli wykonanej przez NIK. W praktyce oznacza to, iż nie należy traktować, niniejszego dokumentu, jako wyczerpującego i wystarczającego dla przeprowadzenia pełnego audytu poprawności wdrożenia i stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w podmiocie medycznym. Jednak dokument ten pokazuje jaki może być możliwy zakres kontroli, jakie mogą być nieprawidłowości wykryte w następstwie postępowania kontrolnego. Dzięki opracowaniu zatem podimot będzie w stanie samodzielnie wdrożyć proces naprawczy.

Więcej o raporcie i materiały źródłowe tutaj >>>