Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Lista pytań kontrolnych NIK

(1 opinia klienta)

69,00 

Lista pytań kontrolnych NIK

Lista pytań kontrolnych NIK, czyli zestawienie pytań przygotowanych w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Przeprowadzając kontolę wewnętrzną w oparciu o zestawienie wyników i sugerowane pytania powzwoli na dokonanie oceny stopnia poprawności wdrożenia przepisów RODO w konkretnym przypadku. Pozwoli na udzielenie sobie odpowiedzi, jak zarządzana przez nas jednostka wypadłaby najprawdopodobniej w wyniku takiej kontroli.

Sprawdź swoją jednostkę, tak jakby robił to organ kontrolny i wyciągnij wnioski.

 

Opis

Lista pytań kontrolnych NIK

Lista pytań kontrolnych NIK, czyli zestawienie pytań przygotowanych w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Lista kontrolna NIK do kontroli ochrony danych osobowych w szpitalach i pwdl.

Temat opracowania: Dokument kontrolny, sporządzony w oparciu o treść raportu z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w  jednostkach medycznych, w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Cel opracowania: Celem niniejszego opracowania jest ułatwienie procesu weryfikacji poprawności rozwiązań przyjętych w weryfikowanej jednostce, w korelacji z zakresem merytorycznym kontroli, jaką przeprowadził NIK. W oparciu o wnioski kontrolne sporządzona została lista zdarzeń, które objęty zostały kontrola przez NIK.

Osiągnięty wynik: Wyniki analizy przeprowadzonej w oparciu o przygotowany dokument powinny przede wszystkim posłużyć do opracowania zalecanych konkretnych działań naprawczych. Samo zidentyfikowanie, nazwanie nieprawidłowych praktyk jest niewystarczające, dla skuteczności stosowania niniejszej procedury.

Zastrzeżenia Proste to RODO:

Dokument niniejszy w zakresie tematyki bazuje na opracowaniu i zakresie kontroli wykonanej przez NIK. W praktyce oznacza to, iż nie należy traktować, niniejszego dokumentu, jako wyczerpującego i wystarczającego dla przeprowadzenia pełnego audytu poprawności wdrożenia i stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w podmiocie medycznym. Jednak dokument ten pokazuje jaki może być możliwy zakres kontroli, jakie mogą być nieprawidłowości wykryte w następstwie postępowania kontrolnego. Dzięki opracowaniu zatem podimot będzie w stanie samodzielnie wdrożyć proces naprawczy.

Więcej o raporcie i materiały źródłowe tutaj >>>

1 opinia dla Lista pytań kontrolnych NIK

  1. Wanda Nowak (zweryfikowany)

    Jak dla mnie dokument jest jasny, klarowny i faktycznie bardzo użyteczny. Jako podstawa do szybkiego przeglądu naprawdę OK.

Dodaj opinię