Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dokumentacja do organizacji Szczepień COVID-19

299,00 

Dokumentacja do organizacji Szczepień COVID-19

Podmioty, które biorą udział w Narodowym Programie Szczepień, w tym podmioty dokonujące zgłoszeń osób zainteresowanych szczepieniem, zobowiązane są do wdrożenia odpowiedniej dokumentacji w obszarze RODO. Zobowiązane są  do prawidłowego zorganizowania całego procesu przetwarzania danych w związku z udziałem podmiotu medycznego w szczepieniu przeciwko chorobie wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Powinny przygotować na podstawie przepisów prawa odpowiednie klauzule informacyjne, opisać procesy przetwarzania w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych.

Praktyczne wyjaśnienia.

Przygotowaliśmy praktyczne wyjaśnienia całego procesu pod kątem zagadnienia przetwarzania danych przez podmioty zgłaszające chętnych do szczepień, jak i przez podmioty realizujące, udzielające świadczeń zdrowotnych. Odpowiadamy na pytania dotyczące podstaw prawnych przetwarzania, jak również wyjaśniamy, jak poprawnie należy zorganizować proces od strony RODO.

Gotowe wzory dokumentów niezbędnych do wdrożenia.

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową dokumentację, jaką należy wdrożyć w podmiocie dokonującym zgłoszeń osób zainteresowanych, jak i w podmiocie który realizował będzie świadczenia.

 • Opracowanie merytoryczne z odpowiedziami na nurtujące pytania.
 • RCPD – Przetwarzanie danych na etapie procesu organizacji przez podmiot zgłaszający
 • RCPD – Przetwarzanie danych na etapie procesu organizacji przez podmiot zgłaszający i szczepiący odbierający zgłoszenia
 • RCPD – Obsługa pacjentów w zakresie szczepień.
 • Klauzula Informacyjna – dla podmiotu szczepiącego i odbierającego zgłoszenia (art. 13 i 14 RODO)
 • Klauzula Informacyjna – dla podmiotu zgłaszającego (art. 13 RODO)

Autor: dr Jakub Rzymowski
Autor: mgr Dominik Spałek

Opis

Dokumentacja do organizacji Szczepień COVID-19

Dokumentacja do organizacji Szczepień COVID-19 to nie tylko dokumentacja medyczna, to także dokumentacja traktująca o zasadach przetwarzania danych. Zarówno pierwszą, jak i druga należy opracować, wdrożyć i stosować się do obowiązujących zasad.

Oświadczenia, zgody i inne problemy.

Jak wiadomo program szczepień wygląda teraz częściowo tak, że: pracodawcy odbierają zgody na przekazanie danych osób zainteresowanych szczepieniem przeciwko chorobie wywoływanej wirusem SARS-CoV-2. Tutaj Ministerstwo Zdrowia udostępnia formularz zgody, jednak nie wiadomo (pozornie) na czyją rzecz jest to zgoda. Tak samo Ministerstwo Zdrowia udostępnia informacje z art. 14 RODO.

Jakie więc są wątpliwości, skoro wszystko jest jasne ...

Na te, oraz szereg innych pytań, znajdą Państwo nasze odpowiedzi w przygotowanym opracowaniu merytorycznym poświęconym tematyce „Dokumentacja do organizacji Szczepień COVID-19”.

 • Kto odbiera zgody od osób zgłaszających się?
 • Co jest celem pozyskiwania oświadczeń?
 • Jak należy zgłosić osoby zainteresowane do szczepień?
 • Jaką podstawę prawną do zbierania danych swoich pracowników, w związku ze szczepieniem ma przedsiębiorca?
 • Czy pracodawca zbiera jakieś dane pracowników?
 • Czy pracodawca, jako administrator ma obowiązek zrealizować swój obowiązek informacyjny wobec pracowników?
 • W jakim zakresie przedsiębiorca realizuje obowiązek informacyjny?
 • Jaką podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu organizacji szczepień ma szpital węzłowy / podmiot realizujący?
 • Jaką podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia szczepień, prowadzenia dokumentacji medycznej w związku z nimi, podejmowania ewentualnych innych czynności medycznych w związku ze szczepieniami ma szpital węzłowy?
 • Czy szpital węzłowy/podmiot realizujący powinien zrealizować obowiązek informacyjny?
 • Na podstawie jakiego przepisu RODO, szpital węzłowy powinien zrealizować obowiązek informacyjny?
 • Kiedy szpital powinien zrealizować własny obowiązek informacyjny?
 • Jaką podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Posiada Minister Zdrowia „w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)”?
 • Czy mimo, że Minister Zdrowia myli się w zakresie podawanej podstawy prawnej, pracodawcy powinni odbierać zgody na rzecz ministra na podstawie dokumentu „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Ministra Zdrowia w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)”?
 • Co się dzieje w sytuacji, kiedy podmiot danych zechce złożyć oświadczenie, o wycofaniu zgody na przetwarzanie jego danych i ich udostępnianie?

 

Ważne informacje uzupełniające.

Komunikat dotyczący szczepień personelu medycznego i niemedycznego przeciw COVID–19 w szpitalach węzłowych – 17 grudnia 2020r.

Komunikat dotyczący szczepień personelu medycznego i niemedycznego przeciw COVID–19 w szpitalach węzłowych – 17 grudnia 2020r.

Zgoda na przetwarzanie danych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień́ przeciwko COVID19

Formularz zgłoszeniowy dla osoby zainteresowanej szczepieniem COVID-19

Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19

Szczepienie personelu medycznego – zapisy przedłużone do 14 stycznia