Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Cofanie uprawnień dostępu do danych byłych pracowników

99,00 

Weryfikacja uprawnień byłych pracowników

Weryfikacja uprawnień byłych pracowników – Stanowisko IOD – zwracające uwagę na problem wygaszania upoważnień ale i uprawnień do dostępu do danych dla byłych już pracowników. Materiał szkoleniowy, dla działu kadr, działu IT oraz procedura postępowania.

  • Stanowisko IOD – materiał wprowadzający szkoleniowo informacyjny
  • Procedura wygaszania uprawnień – procedura opisuje tryb postępowania, jaki powinien zostać zrealizowany w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z cofnięciem upoważnienia, udzielonego personelowi, upoważnienia do przetwarzania danych oraz uprawnień do dostępu do zasobów informacyjnych firmy. W takiej sytuacji na każdym administratorze danych osobowych ciąży obowiązek podjęcia określonych działań. Działań, jakie skutkować będą także cofnięciem faktycznych uprawnień do dostępu do zasobów danych i informacji.
  • Tabela zadań do realizacji – materiał pomocniczy przy weryfikacji poprawności cofnięcia uprawnień dostępowaych i upoważnień do przetwarzania danych.

Cofanie uprawnień dostępu do danych byłych pracowników

Opis

Cofanie uprawnień dostępu do danych byłych pracowników

Cofanie uprawnień dostępu do danych byłych pracowników

Cofanie uprawnień dostępu do danych byłych pracowników Incydent , jaki miał miejsce w BNP Paribas Group Service Center pokazuje jak bardzo istotnym zagadnieniem jest nie tylko nadawanie upoważnień do dostępów do danych ale i i ich wycofywanie. Incydent polegał na tym, że byłemu pracownikowi nie cofnięto uprawnień do dostępu do platformy PUE ZUS.

Nie tylko nadawanie upoważnień jest istotne ...

Nie tylko zachowanie procedury związanej z udzieleniem upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom, na podstawie wydawanych im poleceń, oraz co się z tym wiąże, przyznawanie im dostępu do zasobów danych jest istotne. Pamiętać także należy o prawidłowej weryfikacji sytuacji, z jaką mamy do czynienia, kiedy pracownik kończy pracę u pracodawcy.

Materiały jakie otrzymasz po zakupie ...

  • Stanowisko IOD – materiał edukacyjno szkoleniowy w którym zwracana jest uwaga na istotne problemy związane z brakiem realizacji zadań w zakresie cofania upoważnień do przetwarzania danych i cofania uprawnień do dostępu do danych.
  • Procedurę wygaszania uprawnień – procedura opisująca krok po krok zadania, jakie realizować należy w związku z koniecznością cofnięcia upoważnienia do dostępu do danych firmy.
  • Tabela zadań – przykładowy zestaw zadań jakie należy zrealizować w związku z realizacja procedury wygaszania uprawnień.