Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ocena ryzyka dla szkoły

500,00 

Ocena ryzyka dla szkoły

Przygotowaliśmy dla Państwa dokumentację pozwalającą na wykonanie oceny ryzyka w odniesieniu do szkół. Są to druki wypełnione standardowymi ryzykami i planem działania, gdzie należy tylko zweryfikować zasoby i posiadane zabezpieczenia.

Analiza ryzyk dokonywana jest w odniesieniu do czynności przetwarzania, jakie ujęte zostały w RCPD prowadzonym przez Administratora Danych Osobowych. Przykładowy RCPD dla szkoły podstawowej.

Autor: Mariusz Stasiak vel Stasek

Opis

Ocena ryzyka dla szkoły