Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ankieta sprawdzająca – urządzenia przenośne w firmie

29,99 

Ankieta sprawdzająca – urządzenia przenośne w firmie

Przygotowaliśmy ankietę sprawdzającą. Na podstawie ankiety IOD będzie miał możliwość dokonania analizy stanu faktycznego. Analizy pod kątem tego, jak i czy wykorzystywane są w strukturach ADO urządzenia przenośne w tym pamięci masowe zewnętrzne, pendrive, tablety itp. Zebrane informacje pozwolą na dokonanie oceny ryzyka i dopasowanie adekwatnych zabezpieczeń. Ankietę można także wykorzystywać, jako narzędzie regularnego testowania zasobów.

Aby uniknąć naruszenia ochrony danych oraz kary PUODO

Obowiązkiem ADO jest stosowanie adekwatnych środków zabezpieczających procesy przetwarzania danych. Obowiązkiem jest także ich regularne testowanie i dopasowywanie do zmieniających się poziomów ryzyk.

Ułatwienie w podjęciu decyzji

Dzięki ankiecie sprawdzającej ADO / IOD uzyskują nie tylk obraz realny tego, jak działa ich firma. Mają także podstawę do podjęcia świadomej decyzji. Decyzji co do dalszego stosowania np. urządzeń przenośnych albo co do wprowadzenia określonych sposobów ich technicznego zabezpieczenia.

Opis

Ankieta sprawdzająca - urządzenia przenośne w firmie

Ankieta sprawdzająca – urządzenia przenośne w firmie powstała za sprawą kary, jaką nałożył Prezes UODO za zgubiony pendrive. Decyzja: DKN.5131.22.2021. Nie ulega wątpliwości, że wypadki losowe zdarzają się codziennie. Niestety jednak ta świadomość musi prowadzić każdego ADO do właściwych wniosków. Czasami wystarczy, iż ADO pozyskają wiadomość w postaci potwierdzenia tego, że personel korzysta z prywatnych pendriv`ów, albowiem w domu kończy swoje zadania. Czasami to wystarczy, aby zastanowić się nad poprawnością takiego procesu.

Do czego służy przygotowana przez nas ankieta

Przygotowaliśmy ankietę sprawdzającą, na podstawie której IOD będzie miał możliwość dokonania analizy stanu faktycznego. Analizy pod kątem tego, jak i czy wykorzystywane są w strukturach ADO urządzenia przenośne w tym pamięci masowe zewnętrzne, pendrive itp. Zebrane informacje pozwolą na dokonanie oceny ryzyka i dopasowanie adekwatnych zabezpieczeń. Ankietę można także wykorzystywać, jako narzędzie regularnego testowania zasobów.

Warto zapoznać się z treścią Decyzji PUODO

Więcej na temat stanu faktycznego, pisaliśmy w naszym opracowaniu pt.: „Kara za zgubiony pendrive„. Do przeczytania opracowania oraz treści całej Decyzji PUODO serdecznie zachęcamy.