Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Plan kontroli NIK na 2020 r.

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020r.

Plan kontroli NIK na 2020 r., opublikowany został na stronie Urzędu www.nik.gov.pl. Jak czytamy w treści komunikatu cyt.: „(…)Bezpieczeństwo obywateli, gospodarka finansowa państwa, koszty świadczeń zdrowotnych, przeciwdziałanie kryzysom ekologicznym – to tylko niektóre z obszarów, w jakich Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi kontrole w nadchodzącym roku.(…)”.

Kilka głównych obszarów kontroli

  • Co organy administracji publicznej robią, by skutecznie wyeliminować z ruchu drogowego pijanych kierowców.
  • Czy Siły Zbrojne RP są w stanie szybko osiągnąć pełną gotowość mobilizacyjną i bojową w wypadku zagrożeń zewnętrznych.
  • Czy NBP prawidłowo realizował założenia Rady Polityki Pieniężnej określone na rok 2019.
  • Czy sam NBP prawidłowo, przejrzyście i gospodarnie zarządzał swoimi finansami w latach 2015-2020
  • Jak Narodowy Fundusz Zdrowia realizował postawione mu zadania w 2019 r.
  • Czy taryfikacja świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przebiega prawidłowo i jak NFZ rzetelnie korzysta z wycen tych świadczeń.
  • Czy bariery w rozwoju systemu wykorzystywania OZE są skutecznie likwidowane.
  • Badanie zarządzania majątkiem i finansami TVP oraz dbałość organów administracji publicznej o podtrzymywanie tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych.

Koronawirus w Polsce jako uzasadnienie dla kontroli

NIK sprawdzi, jak przygotowany jest system ochrony zdrowia do działania w sytuacji stwierdzenia przypadków wystąpienia w Polsce chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. NIK sprawdzi jak przygotowane jest państwo do działania w obliczu realnego zagrożenia epidemią.

Kontrola obejmie wszystkie kluczowe elementy systemu ochrony przed tego rodzaju zagrożeniami a przeprowadzona zostanie w wytypowanych szpitalach, na lotniskach, w portach morskich, w jednostkach ratownictwa medycznego i stacjach SANEPIDU.

Skontrolowane zostanie także Ministerstwo Zdrowia i wojewodowie, którzy odpowiadają za przygotowanie i koordynację działań w takich sytuacjach.

Kontrole doraźne będą także prowadzone

Oprócz kontroli planowych, jakie przewiduje Plan kontroli NIK na 2020 r., regularnie prezprowadzane także będą kontrole doraźne. Kontrolerzy pojawiają się w kilkuset podmiotach rocznie. Tak będzie i w 2020 r., a obszary i tematy tych kontroli są zawsze wynikiem decyzji Izby podjętych w efekcie sygnałów o nieprawidłowościach nadsyłanych przez organizacje społeczne, obywateli i parlamentarzystów. NIK uważnie wsłuchuje się też w rady ekspertów w różnych ważnych społecznie dziedzinach.

Plan pracy NIK na 2020 r.

Szczegółowe omówienie obszarów i tematów kontroli planowych NIK w 2020 roku znajdą Państwo w planie pracy Najwyższej Izby Kontroli.

Źródło informacji: www.nik.gov.pl