Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Plan kontroli NIK na 2020 r.

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020r.

Plan kontroli NIK na 2020 r., opublikowany został na stronie Urzędu www.nik.gov.pl. Jak czytamy w treści komunikatu cyt.: „(…)Bezpieczeństwo obywateli, gospodarka finansowa państwa, koszty świadczeń zdrowotnych, przeciwdziałanie kryzysom ekologicznym – to tylko niektóre z obszarów, w jakich Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi kontrole w nadchodzącym roku.(…)”.

Kilka głównych obszarów kontroli

  • Co organy administracji publicznej robią, by skutecznie wyeliminować z ruchu drogowego pijanych kierowców.
  • Czy Siły Zbrojne RP są w stanie szybko osiągnąć pełną gotowość mobilizacyjną i bojową w wypadku zagrożeń zewnętrznych.
  • Czy NBP prawidłowo realizował założenia Rady Polityki Pieniężnej określone na rok 2019.
  • Czy sam NBP prawidłowo, przejrzyście i gospodarnie zarządzał swoimi finansami w latach 2015-2020
  • Jak Narodowy Fundusz Zdrowia realizował postawione mu zadania w 2019 r.
  • Czy taryfikacja świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przebiega prawidłowo i jak NFZ rzetelnie korzysta z wycen tych świadczeń.
  • Czy bariery w rozwoju systemu wykorzystywania OZE są skutecznie likwidowane.
  • Badanie zarządzania majątkiem i finansami TVP oraz dbałość organów administracji publicznej o podtrzymywanie tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych.

Koronawirus w Polsce jako uzasadnienie dla kontroli

NIK sprawdzi, jak przygotowany jest system ochrony zdrowia do działania w sytuacji stwierdzenia przypadków wystąpienia w Polsce chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. NIK sprawdzi jak przygotowane jest państwo do działania w obliczu realnego zagrożenia epidemią.

Kontrola obejmie wszystkie kluczowe elementy systemu ochrony przed tego rodzaju zagrożeniami a przeprowadzona zostanie w wytypowanych szpitalach, na lotniskach, w portach morskich, w jednostkach ratownictwa medycznego i stacjach SANEPIDU.

Skontrolowane zostanie także Ministerstwo Zdrowia i wojewodowie, którzy odpowiadają za przygotowanie i koordynację działań w takich sytuacjach.

Kontrole doraźne będą także prowadzone

Oprócz kontroli planowych, jakie przewiduje Plan kontroli NIK na 2020 r., regularnie prezprowadzane także będą kontrole doraźne. Kontrolerzy pojawiają się w kilkuset podmiotach rocznie. Tak będzie i w 2020 r., a obszary i tematy tych kontroli są zawsze wynikiem decyzji Izby podjętych w efekcie sygnałów o nieprawidłowościach nadsyłanych przez organizacje społeczne, obywateli i parlamentarzystów. NIK uważnie wsłuchuje się też w rady ekspertów w różnych ważnych społecznie dziedzinach.

Plan pracy NIK na 2020 r.

Szczegółowe omówienie obszarów i tematów kontroli planowych NIK w 2020 roku znajdą Państwo w planie pracy Najwyższej Izby Kontroli.

Źródło informacji: www.nik.gov.pl