Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Przewodnik dla kierowników – monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych

Przewodnik dla kierowników podmiotów leczniczych Monitoring wizyjny

Przewodnik dla kierowników - monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych

Przewodnik dla kierowników – monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych – nowa publikacja Rzecznika Praw Pacjenta. Przed lekturą poradnika warto przypomnieć, iż od dnia 6 września 2023r. obowiązują znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej [dalej UDL]. Zmieniła się regulacja odnosząca się do możliwości prowadzenia obserwacji pomieszczeń z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny). Nowelizacja dokonana została za sprawą Ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2023.1675].

Dowiedz się więcej