Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Darmowe leki i obowiązek weryfikacji danych

Darmowe leki i obowiązek weryfikacji danych w Systemie P1

Darmowe leki i obowiązek weryfikacji danych

Darmowe leki i obowiązek weryfikacji danych w Systemie P1 – Zgodnie z art.  43a. Ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [dalej. UoŚPZFŚP] świadczeniobiorcom: do ukończenia 18. roku życia, oraz świadczeniobiorcom po ukończeniu 65. roku życia – przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustalonym w przez Ministra Zdrowia w sposób określony przepisami prawa, na podstawie recepty wystawionej przez uprawnione osoby.

Dowiedz się więcej