Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Baza wiedzy dla IOD

Baza wiedzy dla IOD

Baza wiedzy dla IOD od Proste to RODO to miejsce, w którym nasi czytelnicy mogą znaleźć ciekawe pozycje edukacyjne, jakie następnie wykorzystywać będą w swojej codziennej pracy Inspektora Ochrony Danych. Prezentowane przez nas materiały dotyczą szeroko rozumianego zagadnienia ochrony danych osobowych. Publikacje, książki udostępniamy do bezpłatnego pobrania w postaci PDF.Materiały RODO, jakie przygotowali autorzy dedykujemy także wszystkim administratorom danych osobowych.

Komentarz do RODO - Tom I

cyt.: „(…)Prawodawca zapisuje przepis, prawnik odczytuje treść przepisu i ustala jego znaczenie, ustala je w sposób możliwie bliski temu, co w przepisie zapisał prawodawca, jednak jednocześnie jest w stanie ustalić to, co zapisał prawodawca, jedynie dzięki odczytaniu treści przepisu i ustaleniu jego znaczenia. Jak widać, kształtuje się tu swoiste błędne koło, wydaje się jednak, że nie ma możliwości wyjścia poza nie. Zdając sobie z tego sprawę, jedynym co można tu zrobić jest uczciwe, szczegółowe, drobiazgowe i w ogóle jak najbardziej precyzyjne odczytanie przepisu, po to by prawidłowo ustalić jego treść.(…)”.

Link: https://prostetorodo.pl/pobierz-komentarz-rodo-tom-i/

Komentarz do RODO - Tom II

cyt.: „(…)W niniejszej monografii zajmuję się, najogólniej patrząc, odpowiedzią na pytanie o to kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem. W niniejszej monografii zajmuję się, najogólniej patrząc, odpowiedzią na pytanie o to kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem. Innymi słowy, zajmuję się w monografii odpowiedzią na pytanie o to, jakie należy spełnić warunki, by przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z prawem. Inaczej rzecz ujmując, pierwszym celem monografii jest ustalenie kiedy przetwarzanie
danych osobowych jest zgodne z prawem.(…)”.

Link: https://prostetorodo.pl/pobierz-komentarz-rodo-tom-ii/

Ochrona danych medycznych

cyt.: „(…)Obowiązków dokumentacyjnych, które wynikają z RODO nie powinien zaniedbywać żaden administrator (danych osobowych) przychodnia, szpital, lekarz prowadzący praktykę itd…, ponieważ każdy administrator powinien liczyć się z tym, że zostanie skontrolowany. Jednym z elementów dostosowania się do RODO jest sporządzenie i wdrożenie dokumentacji, obowiązek prowadzenia której wynika z RODO. Dokumentacji tej, między innymi, poświęcona jest niniejsza praca. Praca poświęcona jest również zasadom przetwarzania danych osobowych i realizacji tych zasad z pomocą dokumentacji o której mowa. W książce napisanej wspólnie z dr Jakubem Rzymowskim znajdą Państwo także liczne wzory dokumentów, które mogą być wykorzystane w praktyce np. procedura realizacji praw podmiotów danych, procedura udostępniania dokumentacji medycznej i wiele innych.(…)”.

Link: https://prostetorodo.pl/pobierz-ochrona-danych-medycznych/