Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Baza wiedzy dla IOD

Baza wiedzy dla IOD

Baza wiedzy dla IOD od Proste to RODO to miejsce, w którym nasi czytelnicy mogą znaleźć ciekawe pozycje edukacyjne, jakie następnie wykorzystywać będą w swojej codziennej pracy Inspektora Ochrony Danych. Prezentowane przez nas materiały dotyczą szeroko rozumianego zagadnienia ochrony danych osobowych. Publikacje, książki udostępniamy do bezpłatnego pobrania w postaci PDF.Materiały RODO, jakie przygotowali autorzy dedykujemy także wszystkim administratorom danych osobowych.

Komentarz do RODO - Tom I

cyt.: „(…)Prawodawca zapisuje przepis, prawnik odczytuje treść przepisu i ustala jego znaczenie, ustala je w sposób możliwie bliski temu, co w przepisie zapisał prawodawca, jednak jednocześnie jest w stanie ustalić to, co zapisał prawodawca, jedynie dzięki odczytaniu treści przepisu i ustaleniu jego znaczenia. Jak widać, kształtuje się tu swoiste błędne koło, wydaje się jednak, że nie ma możliwości wyjścia poza nie. Zdając sobie z tego sprawę, jedynym co można tu zrobić jest uczciwe, szczegółowe, drobiazgowe i w ogóle jak najbardziej precyzyjne odczytanie przepisu, po to by prawidłowo ustalić jego treść.(…)”.

Link: https://prostetorodo.pl/pobierz-komentarz-rodo-tom-i/

Komentarz do RODO - Tom II

cyt.: „(…)W niniejszej monografii zajmuję się, najogólniej patrząc, odpowiedzią na pytanie o to kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem. W niniejszej monografii zajmuję się, najogólniej patrząc, odpowiedzią na pytanie o to kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem. Innymi słowy, zajmuję się w monografii odpowiedzią na pytanie o to, jakie należy spełnić warunki, by przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z prawem. Inaczej rzecz ujmując, pierwszym celem monografii jest ustalenie kiedy przetwarzanie
danych osobowych jest zgodne z prawem.(…)”.

Link: https://prostetorodo.pl/pobierz-komentarz-rodo-tom-ii/

Ochrona danych medycznych

cyt.: „(…)Obowiązków dokumentacyjnych, które wynikają z RODO nie powinien zaniedbywać żaden administrator (danych osobowych) przychodnia, szpital, lekarz prowadzący praktykę itd…, ponieważ każdy administrator powinien liczyć się z tym, że zostanie skontrolowany. Jednym z elementów dostosowania się do RODO jest sporządzenie i wdrożenie dokumentacji, obowiązek prowadzenia której wynika z RODO. Dokumentacji tej, między innymi, poświęcona jest niniejsza praca. Praca poświęcona jest również zasadom przetwarzania danych osobowych i realizacji tych zasad z pomocą dokumentacji o której mowa. W książce napisanej wspólnie z dr Jakubem Rzymowskim znajdą Państwo także liczne wzory dokumentów, które mogą być wykorzystane w praktyce np. procedura realizacji praw podmiotów danych, procedura udostępniania dokumentacji medycznej i wiele innych.(…)”.

Link: https://prostetorodo.pl/pobierz-ochrona-danych-medycznych/