Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ochrona danych osobowych w podmiocie medycznym

Ochrona danych osobowych w podmiocie medycznym

Ochrona danych osobowych w podmiocie medycznym – ważne informacje i porady dla pracowników podmiotów medycznych. Przydatne materiały szkoleniowe, wyjaśnienia i poradniki, w jaki sposób wykonywać swoje obowiązki i jednocześnie szanować prawa pacjenta oraz przestrzegać przepisów o tajemnicy zawodowej i ochronie danych osobowych.

Aktualności RODO

Materiały szkoleniowe RODO

Rzecznik Praw Pacjenta poinformował Urząd Ochrony Danych Osobowych o wystąpieniu zdarzenia, które polegało na tym, iż Pacjent otrzymał od jednego z lekarzy skierowanie do poradni specjalistycznej zawierające dane osobowe dotyczące innej osoby w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL oraz informacje o stanie zdrowia (informacja o rozpoznaniu i celu porady) Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zebranego w sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył pieniężną karę w wysokości 10 tys zł na podmiot medyczny, stwierdzając jednocześnie, iż doszło do naruszenia  ochrony danych osobowych jak również złamania tajemnicy lekarskiej.

 Zmyślą pracownikach podmiotów medycznych oraz członkach ich rodzin, przygotowaliśmy krótki poradnik, dlaczego warto oraz jak chronić swoje dane osobowe na wakacjach. Na podstawie przykładów opisujemy zagrożenia, jakie mogą powstać w następstwie braku poszanowania podstawowych zasad. Omawiamy także sposoby radzenia sobie w takich trudnych sytuacjach. Warto jest zapoznać się z poradnikiem, warto także pokazać go swoim dzieciom, aby uświadomić im, iż przez zwykła nieuwagę, mogą narazić się na przykre konsekwencje. Pobierz zupełnie nieodpłatnie, za darmo PDF z Poradnikiem „RODO na wakacjach„.