Udostępnianie dokumentacji medycznej
... w praktyce

Udostępnianie dokumentacji medycznej w praktyce

Wprowadzenie ...

Udostępnianie dokumentacji medycznej w praktyce to temat, który prowadzi do wielu trudnych sytuacji. Sytuacji, z którymi musicie sobie radzić w codziennej pracy.
Z tego względu bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu przygotowaliśmy konspekt z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania związane z tematem. Udzielamy odpowiedzi na realne pytania. Uwaga! Dodatkowo, każdy z Was otrzyma wsparcie w postaci konsultacji w swojej codziennej pracy.

Ekspert - Dominik Spałek

mgr Dominik Spałek

Prawnik, inspektor ochrony danych, założyciel portalu www.prostetorodo.pl. Absolwent Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert z dużym merytorycznym i praktycznym doświadczeniem w obsłudze podmiotów, w tym medycznych, w zakresie tematyki ochrony danych osobowych oraz prawa pracy. Autor publikacji prasowych z zakresu ochrony danych oraz twórca regulacji prawnych dla jednostek sektora medycznego np. zakładowych / ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów organizacyjnych, itp. Realizator licznych procesów wdrożeniowych w obszarze ochrony danych osobowych w sektorze medycznym i biznesie.

mgr Magdalena Waszak Proste to RODO

mgr Magdalena Waszak

Doświadczony Inspektor ochrony danych w podmiotach publicznych i prywatnych związanych głównie z sektorem ochrony zdrowia. Praktyk w dziedzinie wdrażania procesów z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze medycznym i biznesie. Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz studiów podyplomowych pod patronatem UODO na kierunku Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie a obecnie słuchaczka MBA w ochronie zdrowia w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001 – certyfikat Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Członek SABI. Współautorka publikacji i szkoleń na PTR.

Co to jest ... Poradnik FAQ

Przez lata naszej pracy na rzecz podmiotów medycznych udało nam się opracować zestaw pytań dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej. Pytania są różne. Niektóre wymagają jedynie udzielenia krótkiej odpowiedzi inne natomiast wymagają bardziej wnikliwej analizy. Tym co łączy nasze pytania jest jedno. Są to pytania, jakie zostały zadane w praktyce, w realiach funkcjonowania podmiotów medycznych. Zapewne w realiach działania Waszej jednostki mieliście wielokrotnie do czynienia z takimi sytuacjami. Nasze opracowanie ma walor praktyczny. Udzielamy konkretnych odpowiedzi na rzeczywiste pytania.

cyt.: „(…) Uczciwie należy powiedzieć, że te podmioty medyczne, które zdecydowały się na oddelegowanie przygotowanego, przeszkolonego personelu do obsługi procesu udostępniania dokumentacji medycznej, z czasem usamodzielniły się w obsłudze tych zdarzeń, a liczba zadawanych pytań istotnie zmalała. Natomiast te podmioty, w których personel oddelegowany do realizacji procesu nie został odpowiednio przygotowany, nie tylko wciąż zgłaszają kolejne pytania, które wymagają wyjaśnień, ale także ryzyko wystąpienia zdarzenia, które kwalifikować można jako naruszenie ochrony danych osobowych, jest o wiele większe, albowiem brak znajomości przepisów regulujących zagadnienia związane z tematyką udostępnienia dokumentacji medycznej był elementem, który podnosił poziom tego ryzyka. (…)”.

Mając na względzie chęć udzielenia wsparcia merytorycznego podjęliśmy decyzję o skatalogowaniu zadawanych nam pytań, ich spisaniu i omówieniu w niniejszym opracowaniu. Zostały one przytoczone w formie w jakiej zostały nam postawione. Odpowiedzi na pytania zostały przez nas przygotowane w taki sposób, iż czytelnik ma możliwość zapoznania się z pytaniem, które koresponduje z jego stanem faktycznym oraz z konkretną odpowiedzią, która odnosi się dokładnie do opisanego zdarzenia w pytaniu. Ma to służyć temu, iż czytelnik zainteresowany odpowiedzią na wybrane pytanie nie musi zapoznawać się z treścią poprzednich odpowiedzi, aby poznać prawidłową metodę postępowania, jaka należy przyjąć w konkretnym interesującym go przypadku. Zachęcamy naturalnie do lektury całego naszego Poradnika FAQ, ale w celu ułatwienia korzystania z niej w codziennej pracy osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację procesu udostępniania dokumentacji medycznej, przyjęliśmy formułę jak opisujemy wyżej.

Liczba rzeczywistych pytań
0
Ilość stron z odpowiedziami
0
Ilość minut konsultacji
0

Co zyskujesz ...

Zyskujesz wiedzę i pewność siebie.

Dzięki informacjom, jakie uzyskasz czytając nasze opracowanie, jak również dzięki naszym konsultacjom zyskujesz niezbędną wiedzę i pewność siebie w codziennej pracy.

Otrzymasz opracowanie
w postaci odpowiedzi na zadawane przez personel pytania.

Przygotowaliśmy opracowanie, które zawiera ponad 100 stron z pytaniami i odpowiedziami, dotyczącymi udostępniania dokumentacji medycznej w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych.

Oszczędzasz swój czas i nerwy.

Dzięki temu, że udzielamy odpowiedzi i wyjaśniamy, jak należy postępować w konkretnych przypadkach, sam możesz szybko i łatwo sprawdzić, czy Twoja sytuacja jest już opisana w naszym poradniku.

Zadaj nam swoje pytanie i skonsultuj odpowiedź. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w codziennej pracy możesz mieć potrzebę skonsultowania konkretnej sytuacji. Dajemy Ci taką możliwość, abyś w ramach indywidualnych 2 godzinnych konsultacji wypracował z nami wspólne stanowisko i rozwiązał swój problem.

Odbierz swój rabat ... 50%

Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające proces udostępniania dokumentacji medycznej za pośrednictwem email.

Każdy z kupujących Poradnik FAQ otrzymuje 50% rabat na zakup aplikacji RODO Sender dedykowanej do udostępniania dokumentacji medycznej za pośrednictwem email. Aplikacja automatycznie szyfruje załącznik do wiadomości oraz uwaga samodzielnie wysyła bezpłatny SMS zawierający hasło dostępu do zaszyfrowanego pliku do adresata.

Dni
Godziny
Minuty

Poradnik FAQ

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do zakupu naszej publikacji.
Udostępnianie dokumentacji medycznej w praktyce.