Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych. 29 czerwca 2020 Zapraszają Proste to RODO oraz Mariusz Stasiak vel Stasek