Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Wzory dokumentów RODO wypełnione dla jednostek medycznych

Wzory dokumentów RODO wypełniona dla jednostek medycznych

Gotowe i wypełnione wzory dokumentacji RODO dla jednostek medycznych. Zmieniające się realia funkcjonowania podmiotów medycznych. Nowe wytyczne, oraz kolejne decyzje organów państwowych. Wszystko to sprawia, że Inspektorzy Ochrony Danych zmuszeni są do nieustannej pracy, która polega także na ciągłym sprawdzaniu i nanoszeniu poprawek na dokumentach. 

Proste to RODO przychodzi z pomocą​

Starając się Państwu pomóc w codziennej pracy, podjęliśmy decyzję o przygotowaniu wzorów dokumentów RODO wypełnionych dla jednostek medycznyczh. Dzieki temu będą Państwo mieli możliwość łatwiejszego i szybszego dopasowania wzorów do własnych realiów PWDL.

Dyskrecja i anonimowość​

Nie powinniśmy o tym pisać, ale nie interesuje nas to, kto skorzysta z naszych wzorów. Tym bardziej nie interesuje nas to, jaki podmiot medyczny Państwo obsługujecie, gdzie jesteście zatrudnieni. Nasze wzory dokumentów RODO po prostu mają służyć Państwu pomocą.

Klauzula Informacyjna dla pacjentów jednostki medycznej

Klauzula informacyjna zawiera wszystkie prawem przewidziane kategorie danych. Dodatkowo nasz wzór klauzuli informacyjnej uzupełniony został o określone podstawy prawne, obowiązujące przy przetwarzaniu danych osobowych w jednostce medycznej, zawiera także zidentyfikowane i wskazane okresy retencji danych.

Elementy sprawiające problem w praktyce:

Wzór klauzuli informacyjnej RODO dla PWDL:

Klauzula informacyjna WZÓR

Kup Teraz - Wzory dokumentacji RODO dla PWDL

Kliknij i przejdź do strony z zamówieniami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczace dokumentacji RODO, jaką chcesz kupić po prostu zadzwoń do nas.

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego

Procedura stanowić może samodzielny dokument lub może być częścią Polityki Bezpieczeństwa. Wzór dokumentu określa przewidywane i rekomendowane sposoby realizacji obowiązku informacyjnego RODO w jednostce. Dzięki procedurze IOD z łatwością jest w stanie przeprwoadzać systematyczne kontrole w zakresie realizacji obowiązku. Dodatkowo wzór procedury wypełniony staje się dokumentem realizującym zasadę rozliczalności z RODO.

Elementy sprawiające problem w praktyce:

Wzór procedury realizacji obowiązku informacyjnego:

Wzory Proste to RODO

Kup Teraz - Wzory dokumentacji RODO dla PWDL

Kliknij i przejdź do strony z zamówieniami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczace dokumentacji RODO, jaką chcesz kupić po prostu zadzwoń do nas.

RCPD Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla przychodni

Podstawowy dokument, jakim powinien legitymować się administrator danych osobowych jednostka medyczna. Ze względu na konieczność okazania się nim przy kontroli. Jak również z uwagi na to, iż w sposób istotny i znaczący ułatwia on realizację pozostałych obowiązków przez ADO ale i przez inspektora ochrony danych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Dokument opracowany w sposób pozwalający na dostosowanie go do specyfiki przychodni medycznej. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych jest jednym niestety z trudniejszych a już na pewno wymagającym najwięcej czasu i uwagi dokumentem, który należy opracować.

Elementy sprawiające problem w praktyce:

RCPD dla przychodni - wypełniony wzór

RCPD dla przychodni

Kup Teraz - Wzory dokumentacji RODO dla PWDL

Kliknij i przejdź do strony z zamówieniami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczace dokumentacji RODO, jaką chcesz kupić po prostu zadzwoń do nas.

Procedura "Jak prawidłowo prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej"

Korzystając z naszej procedury uporządkujecie Państwo zasady według, których prowadzony jest wykaz w Państwa jednostce. Sam obowiązek wydawać może się prosty i banalny, jednak jest wiele nieprawidłowych praktyk w jego stosowaniu. Praktyki te mogą doprowadzić do negatywnych i daleko idących skutków. Z tego względu zachęcamy do skorzystania z naszej procedury.

Elementy sprawiające problem w praktyce:

Ewidencja udostępnionej dokumentacji medycznej.

Kup Teraz - Procedura "Jak prawidłowo prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej".

Kliknij i przejdź do strony z zamówieniami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczace dokumentacji RODO, jaką chcesz kupić po prostu zadzwoń do nas.

Procedura "Jak prawidłowo udostępniać dokumentację medyczną"

Korzystając z naszej procedury uporządkujecie Państwo zasady według, których udostępniana jest dokumentacja medyczna w Państwa jednostce. Jest to proces złożony i bardzo często prowadzący do niejasnych sytuacji. Procedura zawiera szeroki opis wprowadzający. Dzięki niemy rozwiewane są wątpliwości dotyczące niejasnych sytuacji.  Z tego względu zachęcamy do skorzystania z naszej procedury.

Elementy sprawiające problem w praktyce:

Ewidencja udostępnionej dokumentacji medycznej.

Kup Teraz - Procedura "Jak prawidłowo udostępniać dokumentację medyczną".

Kliknij i przejdź do strony z zamówieniami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczace dokumentacji RODO, jaką chcesz kupić po prostu zadzwoń do nas.