Wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektu

Cyberbezpieczny Samorząd

Kompleksowe wsparcie w realizacji projektów w ramach działania Cyberbezpieczny samorząd

Więcej o nas ...

Tworzymy zespół ekspertów, którzy przygotowani są do udzielenia wszelkiego rodzaju wsparcia dla jednostek realizujących działania w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. Bez względu na etap realizacji projektu jesteśmy w stanie rzeczowo i merytorycznie pomagaćjednostkom ubiegającym się o dofinansowanie:

mgr Dominik pałek

Zespół ...

Mariusz Stasiak vel Stasek Ekspert ds oświaty Proste to RODO

Mariusz Stasiak vel Stasek. Absolwent WSInf w Łodzi na specjalizacji inżynieria oprogramowania oraz Studiów podyplomowych UŁ Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce. Od 2005 roku realizuje projekty IT w sektorze publicznym w tym głównie jednostki samorządu terytorialnego, jednostki rządowe, służba zdrowia, pomoc społeczna i oświata. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO 27001. Doświadczony analityk z ugruntowaną wiedzą merytoryczną. Twórca licznych opracowań i procedur wykorzystywanych w JST, w tym autor opinii do Kodeksu Postępowań dla Oświaty. Redaktor sekcji portalu prostetorodo.pl, a także szkoleniowiec NIST.

mgr Robert Stańczyk

mgr Robert Stańczyk Absolwent WMG Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studiów podyplomowych UŁ Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny PIKW. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny ISO 27001. Od 2006 roku związany z administracją publiczną (samorząd terytorialny, administracja rządowa, spółki skarbu państwa, jednostki budżetowe). Posiada wieloletnie doświadczenie audytorskie, szkoleniowe i wdrożeniowe. Jest doświadczonym trenerem portalu prostetorodo.pl, a także licznych firm szkoleniowych

Ekspert - Dominik Spałek

mgr Dominik Spałek. Inspektor ochrony danych, założyciel portalu www.prostetorodo.pl  Absolwent Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Zespołu merytorycznego Proste to RODO. Od lat realizuje powierzone mu zadania, jako Inspektor Ochrony Danych. Wspiera administratorów w prawidłowej realizacji ich prawem określonych obowiązków, przygotowuje wspólnie z nimi niezbędną dokumentację, jak i opracowuje strategie działań przy wdrożeniu nowych rozwiązań systemowych, udziela także wsparcia w obszarze projektowania rozwiązań w zakresie prawidłowego zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Rodzaje wsparcia ...

Kompleksowe wsparcie.

Jesteśmy w stanie kompleksowo wesprzeć Grantobiorcę w realizacji projektu Cyberbezpieczny samorząd. Nasi eksperci przejmują realizację zadań na każdym z etapów realizacji projektu, począwszy od etapu planowania działań a następnie przygotowania wniosku o wsparcie finansowe, poprzez obsługę w bieżącej realizacji zakupów towarów i usług zaplanowanych w harmonogramie projektu, a skończywszy na wsparciu jego finalnego rozliczenia.

Wsparcie na etapie wnioskowania.

Wspólnie z Grantobiorcą przygotowujemy go do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd. W ramach tej usługi kompleksowo doradzimy, jakie formy wsparcia będą najkorzystniejsze, jakiego rodzaju działąnia przyniosą największy efekt.

 

Wsparcie szkoleniowe.

Realizujemy programy szkoleniowe objęte przedmiotem wsparcia w ramach finansowania z projektu. Zapewniamy doświadczoną i merytorycznie przygotowaną kadrę trenerską. Wsparcie szkoleniowe realizowane jest w obszarze cyberbezpieczeństwa, ochrony danych.

Wsparcie audytowe.

W ramach projektu Grantobiorcy zobowiązany są do przeprowadzenia określonych działań audytowych, co ma pozwolić na ocenę efektywności podjętych przez nich działań. Nasi eksperci realizują te usługi, posiadają zgodne z wytycznymi kwalifikacje, co gwarantuje ich rzetelną realizację zadań.

Pełna obsługa ...

Wsparcie i przygotowanie do realizacji projektu Cyberbezpieczny samorząd.

Mamy pełną świadomość tego, że realizacja projektu, nie jest zadaniem prostym, że wymaga pełnego zaangażowania i oddania.  Doskonale znamy realia samorządowe, albowiem od lat obsługujemy różnego rodzaju jednostki w szerokim zakresie wsparcia. Mamy świadomość tego, że kompleksowe wsparcie, jakie jesteśmy w stanie zaproponować jest jednym z najlepszych rozwiązań, na które mogą się Państwo w tym momencie zdecydować. Naszą misją jest wsparcie Pańśtwa w uzyskaniu dofinansowania, jego poprawnym, tj. zgodnym z wytycznymi wydatkowaniu i realizacja poszczególnych zadań na określonych płaszczyznach działania. Dzięki jednak temu, że dysponujemhy zapleczem eksoertów przygotowanych do realizacji projektu proponujemy Państwu kompleksowe rozwiązanie zakładające odciążenie Państwa w maksymalnie możliwym wymiarze z realizacji zadań projektowych, przy zachowaniu zakładanej efektywności działań projektowych.

Jesteśmy także przygotowani do tego, aby poszczególne zadania realizować w ścisłej współpracy z oddelegowanymi przez Państwa pracownikami.

Cenimy sobie autonomie jednostek, z tego względu przyjmujemy model współpracy tylko taki, który zgodny jest z oczekiwaniami Grantobiorcy.

 

Pytania ...

Pomoc w przygotowaniu wniosku

"Czy pomagają Państwo w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do wniosku o dofinansowanie?"

TAK

Naturalnie, istnieje możliwość, iż opracujemy dla Państwa niezbędne zapisy wniosku o udzielenie wsparcia, zgodnie z wytycznymi projektowymi. Informujemy ponadto, iż w miarę Pańśtwa potrzeb możęmy rozszerzyć zakres naszych usług w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd.

Przeprowadzenie szkoleń w projekcie

"Czy można zamówić u Państwa realizację usług szkoleniowych a przede wszystkim usług audytorskich, o jakich mowa w wytycznych projektowych?""

TAK

Wsparcie, jakiego udzielamy odnosi się także do realizacji usług szkoleniowych. Realizujemy także wszystkie rodzaje audytów, jakie określone zostały, jako obowiązkowe w ramach projektu.

Kompleksowa obsługa

"Z różnych względów obawiamy się o to, czy będziemy w stanie własnymi siłami zrealizować projekt, dlatego, czy mogą Państwo przejąć realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd w całości?"

TAK

Oczywiście tak, jesteśmy w stanie zrealizować wspólnie z Państwem cały projekt od początku do końca. Zawsze dopasowujemy zakres naszych działań do Państwa realnych potrzeb. Jest to chyba najbardziej wygodne i najczęściej wybierane przez naszych Klientów rozwiązanie - kompleksowe wsparcie w obsłudze projektu.

Kontakt

Dominik Spałek
tel. 694 494 240
biuro@prostetorodo.pl

Proszę o kontakt ...

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Kubik ul.Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42-200 Częstochowa, NIP:9491984104, REGON:368912262. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.prostetorodo.pl zachęcamy do zapoznania się z nią