Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zmiany w prawie pracy informacje dla pracowników

Zmiany w prawie pracy informacje dla pracowników

Zmiany w prawie pracy informacje dla pracowników

Zmiany w prawie pracy informacje dla pracowników – krótko i na temat – tabelaryczne zestawienie nowych przepisów wprowadzonych do Kodeksu pracy. Przepisów, które przyznają pracownikom określone uprawnienia co do dodatkowych przerw w prac, wliczanych do czasu pracy, prawa do zwolnienia z powodu działania siły wyższej oraz prawa do dodatkowego urlopu opiekuńczego.

Dowiedz się więcej