Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zmiany organizacyjne dla pacjentów

Zmiany organizacyjne dla pacjentów

Jak poprawić organizację pracy jednostki.

Szanowni Państwo, w obecnej chwili, każda zmiana, która chociażby pośrednio wpływa na podniesienie bezpieczeństwa personelu, ale i pacjentów, w naszej ocenie jest warta uwagi. Mając na względzie nasze doświadczenia, przygotowaliśmy proponowaną listę takich zmian o charakterze organizacyjnym, których wdrożenie jest relatywnie proste a efektywność wymierna. Zapraszamy do dyskusji albowiem zmiany organizacyjne dla pacjentów nie są zapewne jedynymi, które warto wprowadzić i stosować.

Rejestracja pacjentów.

Zgodnie z par. 13 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. 2015, poz. 1400)​ świadczeniodawca zapewnia bieżącą rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.  Praktyka pokazuje, iż jednostki medyczne w większości posiadają uruchomione rozwiązania informatyczne pozwalające na rejestrację z wykorzystaniem innych niż osobista wizyta środków komunikacji elektronicznej. Niestety jednak środki te nie są dostatecznie wykorzystywane przez pacjentów.

Przypomnijmy pacjent ma możliwość zarejestrowania się:

  • stawiając się osobiście w jednostce,
  • za pośrednictwem osoby trzeciej,
  • przez telefon,
  • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Ustalenie dodatkowych numerów telefonów do rejestracji.

Praktyka pokazuje, iż w wielu jednostkach telefoniczna rejestracja jest fikcją, albowiem „pierwszeństwo” posiada pacjent „przy okienku”. Często nieprawidłowa organizacja pracy sprawia, iz dzwoniący telefon na rejestracji wywołuje jedynie niepotrzebne negatywne emocje personelu. 

Połączenie e-rejestracji z systemem informatycznym.

Zdarza się iż Jednostki udostępniają pacjentom tzw. e-rejestrację przez własny system, przez własną stronę, jednak nie zawsze te zapisy łączone są, albo inaczej nie zawsze e-rejestracja posiada zabezpieczone miejsca w kolejce na dany dzień. Zdarza się także, iż linki internetowe prowadzące do e-rejestracji nie są w ogóle publikowane na stronach Jednostek.

Żółta linia RODO

Do tej pory żółta linia RODO postrzegana była przez pryzmat przepisów o ochronie danych osobowych, zapewniać miała poszanowanie prawa pacjenta do intymności w procesie rejestracji. Te jednostki, które jej jeszcze nie wdrożyły, powinny o to zadbać obecnie. Te jednostki, które zdecydowały się na taki ruch powinny dalej skutecznie respektować te ustalenia organizacyjne, zapewniające odstęp pomiędzy personelem rejestracji a kolejką oczekujących pacjentów..

Termin i godzina wizyty.

Wciąż społeczeństwo pozostaje w przekonaniu, iż stanie w kolejce, oczekiwanie na wizytę lekarską jest elementem samej wizyty.

Środki dezynfekujące.

Zdajemy sobie sprawę z ekonomii tego rozwiązania, jednak każdy pracodawca powinien pomyśleć o powyższym rozwiązaniu przez pryzmat, bezpieczeństwa swojego personelu.

Troska o personel sprzątający.

Jednostki powinny także przypomnieć zasady bezpiecznej i higienicznej pracy personelowi odpowiedzialnemu za utrzymanie obiektu w czystości.

Zakaz wizyt przedstawicieli firm farmaceutycznych.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje wstrzymanie lub znaczne ograniczenie odwiedzin w szpitalach. Jednocześnie zaleca się odwołanie wizyt przedstawicieli handlowych i medycznych w szpitalach.

W miarę upływu czasu aktualizować będziemy niniejszy post proponując kolejne zmiany organizacyjne dla pacjentów usprawniające funkcjonowanie jednostek.

Niszczarki do dokumentów nie tylko dla przychodni, lekarzy, ale także dla firm biur rachunkowych.
Wybrane modele niszczarek. Szczegółowy opis i konkurencyjne ceny oraz rabaty na zakupy w Sklep RODO

Procedura niszczenia dokumentów w jednostce medycznej. Dokument opisujący zasady niszczenia dokumentów. Dodatkowo karta sprawdzająca oraz test dla personelu.

5/5

59,00 pln

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

79,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-21 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln

Jeśli chcesz poznać naszą pełną ofertę, pobierz listę dokumentów RODO, jakimi dysponujemy. W naszej ofercie znajdą Państwo, kompletne procedury postępowania, wzory dokumentacji RODO, wypełnione dokumenty, artykuły, opracowania dydaktyczne.