Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS

Zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS

Zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS.

Zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS, to temat, powracający rok rocznie, z uwagi na terminy na podjęcie decyzji w sprawie tworzenia, bądź nie ZFŚS. Warto więc przypomnieć sobie podstawowe zasady, jakie związane są z procedurą wdrażania w życie podjętych decyzji.

Dowiedz się więcej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a RODO

Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych a RODO
[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a RODO

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a RODO. Temat znany powszechnie, jednak wciąż wzbudzający wiele kontrowersji. UODO chcąc uporządkować zapewne szereg informacji, jakie obowiązują w obrocie na swoich stronach zaprezentował stanowisko dot. ZFŚS. „Jeśli pracodawca prowadzi ZFSS, dotyczy go także RODO„.

Dowiedz się więcej