Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Laureaci nagrody im. Michała Serzyckiego

Laureaci nagrody im. Michała Serzyckiego w 2021 roku

Laureaci nagrody im. Michała Serzyckiego

Laureaci nagrody im. Michała Serzyckiego, jak informuje w Komunikacie UODO w swoim Komunikacie na stronach internetowych, zostali wyłonieni. Od 2018 roku nagroda ta jest wręczana co roku podczas obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych. Termin ten ma wymiar symboliczny, gdyż Polska włączyła się w obchody tego święta w 2007 roku, a więc w czasie, gdy patron nagrody ‒ Michał Serzycki ‒ zajmował stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych III kadencji. Jednym z rezultatów jego działań było zainicjowanie na szeroką skalę działalności informacyjnej i edukacyjnej organu ds. ochrony danych osobowych. Proste to RODO gratuluje wszystkim laureatom, w szczególności Radcy Prawnemu Maciejowi Gawrońskiemu.

Radca Prawny Maciej Gawroński

Radca prawny Maciej Gawroński, doświadczony prawnik, ekspert i bardzo dobry praktyk, który od wielu lat aktywnie wspiera ochronę danych osobowych. Jest autorytetem zajmującym się problematyką z zakresu przetwarzania danych osobowych w chmurze (cloud computing), cyberbezpieczeństwa, IT i własności intelektualnej, którego znaczenie doceniają krajowe i międzynarodowe rankingi prawnicze, wymieniając go wśród wiodących specjalistów prawa we wspomnianych dziedzinach. Uczestnicząc w licznych konferencjach i innych wydarzeniach związanych z ochroną danych osobowych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, dokłada swój nieoceniony głos do dyskusji na temat kierunków działań w tym zakresie. W wymiarze popularyzowania świadomości społecznej na temat ochrony danych osobowych warto również docenić jego aktywny udział w mediach społecznościowych z cennym głosem nt. zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

Dowiedz się więcej

eBook UODO – Drony a prywatność

eBook UODO - Drony a prywatność

eBook UODO - Drony a prywatność.

eBook UODO – Drony a prywatność, jako materiał będący podsumowaniem konferencji, która odbyła się dnia 17 sierpnia 2020r. W materiałach pokonferencyjnych omówione zostały tematy związane z wykorzystywaniem bezzałogowych statków powietrznych oraz związanych z tym regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. Poruszono kwestie dotyczące odpowiedzialności za naruszenie prywatności za pomocą dronów oraz ich zastosowania w środowisku pracy. Nie zabrakło również zagadnień z obszaru działalności straży gminnych (miejskich) oraz informatyki śledczej.Cieszy nas niezmiernie fakt, iż jednym z autorów jest nasz ekspert r-pr Maciej Gawroński.

Redaktor prowadzący ebooka: Tomasz Soczyński
Opracowanie redakcyjne: Balbina Hermanowicz i Natalia Misiuk
Autorzy: Maciej Gawroński, dr Edyta Bielak-Jomaa, dr Dariusz Wasiak, mgr inż. Joanna Wieczorek, ppor. mar. Łukasz Grzyb.

Dowiedz się więcej

Nie ma czegoś takiego jak zakaz konferencji on-line

Zdaniem Gawrońskiego - nie ma czegoś takiego jak zakaz konferencji on-line

Nie ma czegoś takiego jak zakaz konferencji on-line.

Nie ma czegoś takiego jak zakaz konferencji on-line, nawet w strefie czerwonej zdaniem Mecenasa Macieja Gawrońskiego. Pomimo tego, iż temat wydawać może się został definitywnie rozstrzygnięty, niestety wciąż pokutuje opinia o tym, iż wideokonferencje realizowane w strefie czerwonej są zakazane. Aby przeciwdziałać tej niebezpiecznej „interpretacji” oraz rozpowszechniającej się fali dezinformacji, poprosiliśmy naszego Eksperta Zespołu Proste to RODO Mecenasa Macieja Gawrońskiego o zajęcie stanowiska w sprawie. W taki oto sposób zapraszamy Państwa do śledzenia cyklu, który otrzymał wdzięczną nazwę … „Zdaniem Gawrońskiego”.

Zdaniem Gawrońskiego.

Na tle zmiany redakcji Rozporządzenia z 9 października 2020 wprowadzonej rozporządzeniem zmieniającym z 16 października 2020 powstała wątpliwość co do dopuszczalności organizowania w tzw. strefie czerwonej wydarzeń transmitowanych online, które wiążą się z obecnością w studiu kilku osób, w tym tzw. konferencji czy festiwali internetowych. Co ciekawe, wątpliwości powstały dopiero w związku ze zmianą rozporządzenia, mimo tego, że w par. 29 dotyczącym strefy czerwonej …nic się nie zmieniło. 

Podstawą ustawową rozporządzenia RM jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi („Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych”). Z przepisów tej ustawy, że można zakazać organizacji zgromadzeń, jak i można zakazać prowadzenia „określonej działalności”. Jest oczywiste, że na podstawie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych nie można zakazać każdej działalności (choć organizacji dłubania w nosie zapewne można byłoby zakazać), a jedynie takiej działalności, która wiąże się z ryzykiem epidemicznym. W tym kontekście jedynie z ryzykiem wynikającym z organizacji zgromadzeń ludności. Konferencja wirtualna oczywiście nie jest zgromadzeniem ludności w rozumieniu ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych. Szerszą interpretację w tym zakresie zawarłem w opiniach dla naszych klientów.

Interpretację tę potwierdziło następnie Ministerstwo Zdrowia.