Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zasady kwarantanny i izolacji domowej

Zasady odbywania kwarantanny i izolacji w warunkach domowych

Zasady kwarantanny i izolacji domowej

Zasady kwarantanny i izolacji domowej ujęte zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2021r., poz .351) [dalej Rozporządzenie KW]. Z uwagi na okres, w jakim publikujemy ww. tekst informujemy, iż skupimy się na rozwiązaniach dotyczących choroby COVID-19, jakie ujęte zostały w ww. Rozporządzeniu KW.

Co regulują przywołane przepisy

Zgodnie z § 1. Rozporządzenia KW, określa ono:

  1. choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, oraz okresy izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  2. obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  3. organ, któremu jest przekazywana informacja o obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych danej osoby;
  4. obowiązki szpitala w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą obowiązkowej hospitalizacji;
  5. choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz okresy obowiązkowej kwarantanny.

Dowiedz się więcej