Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zasady bezpiecznej pracy z komputerem.

Proste to RODO

Cyberbezpieczeństwo nie wynika z samych tylko przepisów.

Uruchamiamy telefoniczną możliwość zgłoszenia chęci udziału.

Informujemy iż ruszyły telefoniczne zapisy chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu.

Telefoniczne zapisy na szkolenia:

tel. 694 494 240

Ilość zgłoszeń przyjętych od uczestników.
Ilość zgłoszeń na szkolenia 65%

Do kogo adresowane jest szkolenie:

Osoby zarządzające (ADO)
Kierownicy oddziałów
Użytkownicy systemów informatycnzych
Odoby odpowiedzialne za zabezpieczenie systemów informatycznych
IOD inspektorzy ochrony danych
ASI administratorzy systemów informatycznych

Program ramowy szkolenia:

 • Utrata, zniszczenie, uszkodzenie danych.
 • Odpowiedzialność administracyjna / karna / cywilna.
 • Podstawowe informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych.
 • Polityka Bezpieczeństwa, jako narzędzie rozliczalności.
 • IT – praktyczne warsztaty bezpieczeństwa informacji.
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych.
 • Zagrożenia podczas pracy w systemie informatycznym.
 • Typy oprogramowania złośliwego.
 • Sposoby ataku na system informatyczny.
 • Zabezpieczenia fizyczne danych.
 • Zabezpieczenia programowe.
 • Rola użytkowników w procesie zabezpieczenia systemu.
 • Powtarzające się błędy użytkowników.
 • Powtarzające się problemy systemu.
 • Problem bezpieczeństwa danych w mediach.
 • Świadomość rodzajów gromadzonych danych.
 • Dobre praktyki podstawą bezpieczeństwa.
 • Sposób zabezpieczenia stanowiska komputerowego.
 • Korzyści ze szkoleń.
 • Wzbudzona zostanie świadomości konieczności stosowania zabezpieczeń systemu.
 • Pokazane zostaną procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Zaprezentowane zostaną propozycje rozwiązań w zakresie zabezpieczeń sprzętowych.
 • Panel dyskusyjny stanowił będzie narzędzie do rozwiązywania konkretnych problemów.
 • Świadczenia dodatkowe dla uczestników szkolenia:

  Kawa / herbata
  Zimne napoje
  Ciasto
  Lunch (obiad)

  Termin i miejsce szkolenia:

  Planowane terminy szkolenia:
  X.2019 r. (sierpień) – Częstochowa
  IX.2019 r. (wrzesień) – Łódź

  Minimalna ilość uczestników:

  Minimalna ilość uczestników dla grupy szkoleniowej.
  15 osób.

  Osoby prowadzące:

  mgr inż. Michał Kubik

  Cena za udział w szkoleniu:

  Cena uzależniona jest od ilości uczestników, miejsca.
  Przy minimalnej grupie uczestników cena za osobę na szkoleniu wynosi 599 zł. (brutto)