Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zasady bezpieczeństwa w uczelniach

Aktualne zasady bezpieczeństwa w uczelniach Wytyczne MEiN, GiS, MZ

Zasady bezpieczeństwa w uczelniach

Zasady bezpieczeństwa w uczelniach, jakie wynikają ze zniesienia obostrzeń sanitarnych. Jak informuje nas MEiN w swoim komunikacie z dnia 06.04.2022r. , w przygotowanych materiałach znajdziemy m.in. informacje odnoszące się do zniesionego obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie uczelni, instytutu lub federacji oraz zapisy traktujące o kształceniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tzw. nauka zdalna. Wskazano, że wszelkie wydarzenia uczelniane, spotkania i imprezy mogą być organizowane w pełnym projektowanym wymiarze uczestników. W zaleceniach wskazano również, że regulacje wewnątrzuczelniane powinny być dostosowane do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych wynikających z obowiązujących przepisów.

Dowiedz się więcej