Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Wytyczne RPP i UODO jak realizować prawa pacjenta

Realizacja prawa pacjenta do informacji na odległość przez osoby uprawnione - wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wytyczne RPP i UODO jak realizować prawa pacjenta.

Wytyczne RPP i UODO jak realizować prawa pacjenta do informacji na odległość przez osoby uprawnione, opublikowane zostały, jako efekt porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy RPP, a Prezesem UODO podpisanego 21 lipca 2020r. „Wytyczne RPP i UODO jak realizować prawa pacjenta do informacji na odległość”.

 

Uproszczony schemat postępowania.

Schemta postępowania przy udzielaniu informacji o pacjencie

Czytaj dalej