Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wytyczne RPP i UODO jak realizować prawa pacjenta

Realizacja prawa pacjenta do informacji na odległość przez osoby uprawnione - wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wytyczne RPP i UODO jak realizować prawa pacjenta.

Wytyczne RPP i UODO jak realizować prawa pacjenta do informacji na odległość przez osoby uprawnione, opublikowane zostały, jako efekt porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy RPP, a Prezesem UODO podpisanego 21 lipca 2020r. „Wytyczne RPP i UODO jak realizować prawa pacjenta do informacji na odległość”.

 

Uproszczony schemat postępowania.

Schemta postępowania przy udzielaniu informacji o pacjencie

Dowiedz się więcej