Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wytyczne COVID-19 dla pielęgniarek i położnych

Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w zakresie postępowania dla pielęgniarek i położnych mających styczność z osobą zakażona SARS-CoV-2

Wytyczne COVID-19 dla pielęgniarek i położnych.

Wytyczne COVID-19 dla pielęgniarek i położnych. Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swoich stronach Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w zakresie postępowania dla pielęgniarek i położnych mających styczność z osobą zakażona SARS-CoV-2 

Wytyczne usystematyzowane i podzielone.

Dla poprawy czytelności i zwiększenia efektywności ich stosowania wytyczne przedstawione zostały z podziałem na poszczególne rodzaje i zakresy świadczeń.

 1. Stomatologia
 2. Opieka paliatywna i hospicyjna
 3. Położne POZ
 4. Pielęgniarki POZ
 5. Opieka długoterminowa
 6. Pediatria
 7. Opieka psychiatryczna
 8. Zalecenia dot. hospitalizacji pacjentów niepełnoletnich leczonych psychiatrycznie oraz z COVID-19
 9. Opieka nad chorymi hematologicznymi
 10. Opieka nad biorcami i dawcami komórek krwiotwórczych
 11. Wybrane zalecenia postępowania w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii
 12. Transplantologia
 13. Zalecenia i rekomendacje konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej dla radioterapii
 14. Zalecenia postępowania dla pielęgniarek ratunkowych
 15. Wytyczne w zakresie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 w środowisku szpitalnym
 16. Rekomendacja dla pielęgniarskiej kadry zarządzającej szpitalami w zakresie podjęcia działań przygotowujących pielęgniarki do opieki nad chorymi leczonymi w oddziałach intensywnej terapii w sytuacji rozwoju epidemii COVID-19
 17. Diabetologia
 18. Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci
 19. Ratownictwo medyczne
 20. Opieka okołoporodowa
 21. Zalecenia dotyczące sposobu postępowania w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19 (druga aktualizacja z 29.09.2020)
 22. Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania /higienistek szkolnych / pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach
 23. Okulistyka i optometria
 24. Wytyczne dla ośrodków rehabilitacji
 25. Zalecenia dot. ważności orzeczeń lekarskich dopuszczających do uprawiania sportu
 26. Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2
 27. Algorytm postępowania w sytuacji podejrzenia COVID-19 – TRANSPORT WŁASNY

Dowiedz się więcej