Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Wyjaśnienia UODO dotyczące wycieku danych

Wyjaśnienia UODO dotyczące wycieku danych z serwerów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Wyjaśnienia UODO dotyczące wycieku danych

Wyjaśnienia UODO dotyczące wycieku danych z serwerów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – w poprzedniej naszej publikacji („Wyciek danych z serwerów GUGK”) sygnalizowaliśmy, iż Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował się na wystąpienie do Prezesa UODO (VII.501.103.2022.MKS) z prośbą o przekazanie mu informacji o podjętych działaniach, w związku z zaistniałymi przypadkami naruszenia ochrony danych osobowych.

Dowiedz się więcej