Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Jednocześnie stosowane art. 6 i 9 RODO

Art 6 i 9 RODO stosowane jednocześnie dr Jakub Rzymowski WPiA UŁ

Jednocześnie stosowane art. 6 i 9 RODO

Jednocześnie stosowane art. 6 i 9 RODO- to temat bezpłatnego seminarium organizowanego przez WPiAUŁ Centrum Wiedzy Eksperckiej, które odbędzie się już 18 maja 2021r. Seminarium poprowadzi dla Państwa dr Jakub Rzymowski– doktor prawa; ukończył studia podyplomowe z informatyki, zajmuje się ochrona danych osobowych, informacją publiczną, prawem nowych technologii, archiwalnym, autorskim, wykładnią przepisów prawa. Autor i współautor książek i artykułów, naukowiec, praktyk. Autor książki o obowiązkowej dokumentacji ochrony danych oraz kilkutomowego komentarza do RODO, z którego pierwszy tom został już wydany. Bezpłatnie dostępny do pobrania na stronie Proste to RODO.

Aby wziąć udział w seminarium – wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny, a także wyrazić wszystkie zgody, które znajdują się w formularzu. Podpisany i zeskanowany formularz prosimy odesłać na adres mailowy Centrum Wiedzy Eksperckiej WPiA UŁ: cwe@wpia.uni.lodz.pl do dnia 14.05.2021 r. do godz. 16.00.

Dowiedz się więcej