Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Wnioski pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy

Wnioski pracownika zatrudnionego 6 miesięcy

Wnioski pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy

Wnioski pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy – nowelizacja przepisów Kodeksu pracy przyniosła wiele zmian. Jedną z nich jest przyznanie pracownikom uprawnień do występowania do pracodawców z określonymi wnioskami. Nie ulega wątpliwości, że dotychczas również pracownicy mieli możliwość składania analogicznych wniosków. Jednak ustawodawca zdecydował, iż wprowadzi określone przesłanki, których spełnienie nie tylko da możliwość złożenia określonego wniosku, ale skutkować będzie także stworzeniem zabezpieczenia dla pracownika wnioskującego. Należy także zasygnalizować, iż ustawodawca, oprócz ww. zabezpieczeń wprowadził także sankcje związane z działaniami lub zaniechaniami pracodawców, którzy nie respektują nowych przepisów prawa.

Wzory dokumentów do wprowadzenia pracy zdalnej i badania trzeźwości dla pracodawców

Czytaj dalej