Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie

Wniosek o pracę zdalną wykonywaną okazjonalnie wzór wniosku o prace zdalną okazjonalną

Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie

Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie  – z dniem 7 kwietnia 2023r. weszły w życie przepisy Kodeksu pracy (Rozdział IIC – Praca zdalna) zawierające regulacje dotyczące wykonywania pracy, jako pracy zdalnej. Oznacza to iż od tej daty pracownicy mają prawo do występowania do pracodawców z wnioskiem o wykonywanie pracy zdalnej na zajmowanym przez nich stanowisku, jako pracy zdalnej okazjonalnej. Nowe przepisy rodzą nowe obowiązki po stronie pracodawców, którzy powinni rozpatrywać takie wnioski o pracę zdalną okazjonalną merytorycznie, udzielać na nie odpowiedzi, jak również odpowiednio w tym zakresie prowadzić dokumentację pracowniczą.

Dowiedz się więcej