Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Kary RODO w medycynie

Kary RODO w medycynie

Kary RODO w medycynie - omówienie decyzji

Kary RODO w medycynie stały się faktem. Wadliwe wdrożenie przepisów o ochronie danych osobowych to jedna z podstaw nakładania kar finansowych. Brak realizacji przyjętych i wdrożonych procedur, to kolejny problem jednostek. Elementarne uchybienia w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej dotykają szerokiego grona podmiotów medycznych. Wskazane kategorie uchybień stały się powodami dla których organy nadzorcze podejmowały decyzje o nałożeniu kar finansowych z RODO na jednostki medyczne. Źródło danych, wykaz kar RODO w medycynie.

Kary RODO w Europie / statystyki / zestawienia

Prezentujemy Wam także Ciekawe narzędzie do analizy danych związanych z karami RODO, jakie zostały nałożone.

Zobaczcie sami jakie ciekawe informacje można pozyskać:

GDPR Fines Tracker & Statistics

Kary finansowe RODO - bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Kara RODO HOLANDIA

Holandia
460,000 Euro

Szpital w Holandii nie posiadał adekwatnych wewnętrznych rozwiązań organizacyjno - technicznych w zakresie bezpieczeństwa i zasady ograniczonego dostępu do dokumentacji medycznej. W wyniku nieprawidłowej procedury dziesiątki pracowników szpitala miało możliwość niczym nieuzasadnionego przeglądania dokumentacji medycznej "znanej holenderskiej osoby".

Proste to RODO

Dostęp do dokumentacji medycznej powinny posiadać wyłącznie osoby upoważnione do tego, w związku z realizacją celów określonych przez jednostkę.

Ponadto dostęp do danych szczególnej kategorii powinien być realizowany zgodnie z zakresem poleceń wydanych przez jednostkę, jako administratora danych osobowych. Powyższe wymaga prowadzenie i aktualizowania wykazu osób upoważnionych.

Jak również wymaga od administratorów systemów informatycznych prowadzenia i ewidencjonowania nadanych loginów do systemów informatycznych. Wymusza również przyjęcie i stosowanie polityki weryfikacji poprawności posługiwania się loginami i indywidualnymi hasłami przez personel upoważniony.

Nieprawidłowe praktyki jednostek medycznych:

 • Brak wydanych upoważnień do przetwarzania danych szczególnej kategorii.
 • Nie aktualizowanie wydanych upoważnień.
 • Niedostateczny nadzór nad wydanymi / cofniętymi loginami dostępu do systemów informatycznych.
 • Brak kontroli poprawności wykorzystywania loginów / haseł dostępowych przez personel.
 • Nieprawidłowe procedury udostępniania dokumentacji medycznej z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

Kary finansowe RODO - udostępnianie dokumentacji medycznej

Kara RODO Cypr

Cypr
5,000 Euro

Jednostka medyczna nie mogła zrealizować prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej z uwagi na fakt, iż nie potrafiła jej odszukać.

Proste to RODO

Jednostki medyczne powinny bezwzględnie realizować prawo pacjentów do dostępu do dokumentacji medycznej oraz do udzielania informacji na temat ich stanu zdrowia i udzielonych im świadczeń medycznych.

Jednostki w tym celu powinny posiadać procedury udostępniania informacji i dokumentacji medycznej oraz przeszkolić personel medyczny w posługiwaniu się nimi.

Nieprawidłowe praktyki jednostek medycznych:

 • Brak procedur udostępniania dokumentacji / informacji.
 • Niedostateczna liczba szkoleń personelu w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej.
 • Nie przeprowadzanie kontroli wewnętrznych poprawności działania jednostki.
 • Brak wsparcia prawnego przy rozstrzyganiu wątpliwych przypadków.
 • Pośpiech i pobieżność działania przy udostępnianiu informacji.

Kary finansowe RODO - błąd systemu teleinformatycznego

Portugalia Kara RODO

Portugalia
400,000 Euro

Wadliwie działający system zarządzania loginami / profilami umożliwiającymi dostęp do dokumentacji medycznej stał się powodem nałożenia kary na portugalski szpital. W systemie aktywnych było 985 profili a zatrudnionych tylko 296 lekarzy.

Proste to RODO

Aktualizowanie profili loginów dostępowych jest obowiązkiem jednostki. Każda zmiana personelu wymaga podjęcia działań w zakresie aktualizacji loginów dostępowych.

Jednostki powinny także wdrażać polityki resetowania haseł, tak aby nie były tworzone nowe profile dostępowe bez usuwania starych, co do których hasło zostało zagubione przez pracownika.

Zakres uprawnień dla nadawanego loginu powinien być zgodny z zakresem upoważnienia wydanego przez administratora danych osobowych .

Nieprawidłowe praktyki jednostek medycznych:

 • Brak współpracy służb kadrowych z działem informatycznym.
 • Niezrozumienie powagi zagadnienia ochrony login i hasła dostępowego.
 • Niechęć personelu do posługiwania się własnym login i hasłem dostępowym.
 • Brak procedur weryfikacji w przypadku resetowania haseł dostępowych.
 • Zbyt szerokie zakresy uprawnień przypisane do loginów użytkowników.

Kary finansowe RODO - błąd systemu teleinformatycznego

Flaga Bułgaria Proste to RODO

Bułgaria
510 Euro

Bez dyspozycji pacjenta, doszło do zmiany podmiotu odpowiedzialnego za opiekę medyczną nad zainteresowanym, w następstwie przekazania jego danych osobowych do innego podmiotu medycznego.

Proste to RODO

Jednostki medyczne posiadać wiedzę na temat swoich prawi i obowiązków. Muszą bezwzględnie znać procedury obowiązujące w realiach medycznych.

Dokumentem, który ułatwia zarządzanie procesem przetwarzania danych osobowych jest Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, który identyfikuje podstawy prawne i cele przetwarzani.a

Nieprawidłowe praktyki jednostek medycznych:

 • Jednotki nie śledzą na bieżąco zmian realiów funkcjonowania.
 • Podmioty wychodzą z założenia, że mogą zmieniać dowolnie cel przetwarzania danych.

Bezpłatne konsultacje z naszym ekspertem

Wypełnij samodzielnie ankietę sprawdzającą:

Ankieta sprawdzająca do pobrania za darmo.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Mając na uwadze opisane kary RODO w medycynie przygotowaliśmy krótka ankietę sprawdzającą ryzyko wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.

Po wypełnieniu ankiety skontaktuj się z naszym ekspertem:

Po wypełnieniu ankiety zapraszamy na telefoniczne bezpłatne konsultacje. Nasz ekspert Dominik Spałek omówi z Państwem wyniki ankiety. Ankieta jak i konsultacja ma charakter anonimowy i nie jest obowiązkowa.

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

79,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura.

5/5

29,00 pln

Wypełniony wzór Klauzuli Informacyjnej dla Pacjentów jednostek medycznych. Opis sposobów realizacji obowiązku.

5/5

149,00 pln

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w jednostce medycznej. Dokument ułatwiający określenie metod realizacji obowiązku oraz rozliczalność.​

5/5

99,00 pln

Jeśli chcesz poznać naszą pełną ofertę, pobierz listę dokumentów RODO, jakimi dysponujemy. W naszej ofercie znajdą Państwo, kompletne procedury postępowania, wzory dokumentacji RODO, wypełnione dokumenty, artykuły, opracowania dydaktyczne.