Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia - pojawił się tekst jednolity opublikowany w Dz.U. z 2021r., poz. 666

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia – zyskała swój tekst jednolity, za sprawą obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 666)

Dowiedz się więcej